Přeskočit na obsah

Program na podporu vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost /pediatrů a gynekologů v Karlovarském kraji

Dotace na podporu vzniku nových ordinací praktických lékařů a gynekologů ve vybraných lokalitách Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 07. 2023, 0:00 hodin  do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství či oboru praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie či oboru gynekologie a porodnictví s místem poskytování zdravotních služeb na území Karlovarského kraje. Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem vyhlášení dotačního programu je podpora: 
  • vzniku a vybudování nových ordinací praktických lékařů a gynekologů,
  • obnovy ordinací praktických lékařů jejich převzetím novými praktickými lékaři a gynekology,
  • posílení stávajících ordinací praktických lékařů a gynekologů novými praktickými lékaři a gynekology (rozšíření kapacity ordinací praktických lékařů a gynekologů zaměstnáním nového praktického lékaře a gynekologa),
  • vzniku nových pracovišť (rozšíření místa poskytování zdravotních služeb o nové pracoviště zaměstnancem nebo navýšením úvazku stávajícího lékaře), na území Karlovarského kraje.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační program je vyčleněna částka 2 200 000 Kč pro rok 2023 a částka 4 000 000 pro rok 2024. Alokace může být rozhodnutím Rady Karlovarského kraje navýšena dle potřeby.
 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně: 
  • pro ordinaci praktického lékaře a gynekologa v obci na území Karlovarského kraje s počtem obyvatel do 8 000 (dle statistiky ČSÚ k 1. 1. 2023) maximálně 800 000 Kč, a to na jeden i více záměrů dle čl. IX. odst. 3.,
  • pro ordinaci praktického lékaře a gynekologa v obci na území Karlovarského kraje s počtem obyvatel od 8 001 (dle statistiky ČSÚ k 1. 1. 2023) maximálně 400 000 Kč, a to na jeden i více záměrů dle čl. IX. odst. 3.
 • Minimální výše dotace v jednotlivém případě není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat 1 žádost pro 1 místo poskytování zdravotních služeb v rámci vyhlášeného dotačního titulu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru