Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje

images (1)
Share Button

Dotace na podporu zájmu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách a v neposlední řadě „omlazení“ členské základny včelařských zájmových spolků.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 8. 3. 2021 do 26. 3. 2021.

Příjemce podpory:

  • Žadatelem může být fyzická osoba, která dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,  nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, a má zájem o včelaření, v minulosti včelařství neprovozovala, do 1. 1. 2020 nevlastnila žádná včelstva, ale ke dni podání vyúčtování dotace již alespoň jedno včelstvo vlastní.

Typy podporovaných projektů:

  • Začínající včelaři mohou dotaci  použít na nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy, nákup plemenného a chovného materiálu – samostatných matek s doložením původu nebo oddělků a nákup nového základního vybavení.
  • Pro včelaře, kteří museli svá včelstva zlikvidovat na pokyn orgánů Státní veterinární správy, také možnost nákupu plemenného a chovného materiálu – samostatné matky s doloženým původem nebo oddělky od včelaře registrovaného u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Doložením původu je potvrzení, že samostatné matky pochází z chovu zapojeného do uznaného šlechtitelského programu včely kraňské – vyššího, rozmnožovacího (seznam těchto chovů lze nalézt pro příslušný rok na webových stránkách Českého svazu včelařů, z. s.). Dále je třeba doložit k oddělkům nebo samostatným matkám kopii platného veterinárního potvrzení o zdravotním stavu oddělků/matek).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 5 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.
  • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>