Přeskočit na obsah

Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje

Dotace na podporu zájmu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje, zvýšení počtu včelstev a zkvalitnění jejich chovu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách a v neposlední řadě „omlazení“ členské základny včelařských zájmových spolků.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat od 8. 3. 2021 do 26. 3. 2021.

Příjemce podpory:

  • Žadatelem může být fyzická osoba, která dosáhne nejpozději v den podání žádosti o dotaci 18 let,  nemá omezenou svéprávnost dle § 55 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje, a má zájem o včelaření, v minulosti včelařství neprovozovala, do 1. 1. 2020 nevlastnila žádná včelstva, ale ke dni podání vyúčtování dotace již alespoň jedno včelstvo vlastní.

Typy podporovaných projektů:

  • Začínající včelaři mohou dotaci  použít na nákup nových kompletních nástavkových úlů s oddělitelným zasíťovaným dnem umožňujícím sledovat spad varroázy, nákup plemenného a chovného materiálu – samostatných matek s doložením původu nebo oddělků a nákup nového základního vybavení.
  • Pro včelaře, kteří museli svá včelstva zlikvidovat na pokyn orgánů Státní veterinární správy, také možnost nákupu plemenného a chovného materiálu – samostatné matky s doloženým původem nebo oddělky od včelaře registrovaného u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Doložením původu je potvrzení, že samostatné matky pochází z chovu zapojeného do uznaného šlechtitelského programu včely kraňské — vyššího, rozmnožovacího (seznam těchto chovů lze nalézt pro příslušný rok na webových stránkách Českého svazu včelařů, z. s.). Dále je třeba doložit k oddělkům nebo samostatným matkám kopii platného veterinárního potvrzení o zdravotním stavu oddělků/matek).

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 5 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.
  • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru