Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji

shutterstock_65429458.jpg
Share Button

Dotace na propojování činnosti organizací zaměřených na seniory, mládež a děti za účelem realizace společných akcí, pravidelných setkávání (např. spolupráce domova pro seniory se ZŠ, MŠ apod.).

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 16. 11. 2021 do 23. 11. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

 • Ve všech podporovaných oblastech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace obcí a obce.
 • V případě územně členěných statutárních měst může o dotaci žádat jménem města rovněž městská část či městský obvod.
 • Žadatelé s výjimkou obcí musí prokázat minimálně jednoletou zkušenost s vykonáváním činnosti v dané oblasti pro osoby ve věku 60 a více let ke dni podání žádosti o dotaci (činnost lze doložit např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy) na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů.
 • Podpora volnočasových aktivit a aktivit v oblasti zdraví.
 • Podpora aktivit v oblasti vzdělávání.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč, maximální výše dotace 100 000 Kč.
 • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu činí 20 %, max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 80 %.
  V případě, že žadatelem je obec nebo příspěvková organizace obce činí min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu 50 %, max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 50 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dvě žádosti.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve od 1. 1. 2022 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>