Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji

shutterstock_65429458.jpg
Share Button

Dotace na propojování činnosti organizací zaměřených na seniory, mládež a děti za účelem realizace společných akcí, pravidelných setkávání (např. spolupráce domova pro seniory se ZŠ, MŠ apod.).

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 29. 10. 2020 do 6. 11. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

 • Ve všech podporovaných oblastech jsou za oprávněné žadatele o dotaci považovány spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace obcí a obce.
 • V případě územně členěných statutárních měst může o dotaci žádat jménem města rovněž městská část či městský obvod.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora aktivit na posílení mezigeneračních vztahů.
 • Podpora aktivit v oblasti bezpečnosti.
 • Podpora volnočasových aktivit a aktivit v oblasti zdraví.
 • Podpora aktivit v oblasti vzdělávání.
 • Podpora aktivit pro osoby pečující o seniory v domácím prostředí a pozůstalé.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč, maximální výše dotace 100 000 Kč.
 • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu činí 20 %, max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 80 %.
  V případě, že žadatelem je obec nebo příspěvková organizace obce činí min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu 50 %, max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 50 %.
 • V případě, že projekt zahrnuje aktivity spojené s vytvářením fit parku, včetně venkovních odpočinkových zón, s nimiž jsou spojeny uznatelné investiční náklady, činí min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu 50 % a max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí rovněž 50 % (to platí i pro případné neinvestiční náklady takového projektu).

Specifika a omezení:

 • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dvě žádosti.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve od 1. 1. 2021 a ukončena nejpozději do 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>