Přeskočit na obsah

Program na podporu zpracování Plánů odpadového hospodářství krajů

Vláda schválila Plán odpadového hospodářství pro roky 2015–2024 předložený ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Hlavními cíli strategie je jednoznačně předcházení vzniku odpadů a zvýšení recyklace a materiálového využití odpadůK naplňování strategie pomohou finanční prostředky z nového Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, ze kterého bude možné čerpat prostředky na celý systém nakládání s odpady.

Příjem žádostí:

  • Do 9. března 2015 do 12:00.

Příjemci podpory:

  • Kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Zpracování, schválení POH krajů a vydání jejich závazných částí obecně závaznými vyhláškami.
  • Odklon odpadů ze skládek skrze předcházení odpadů, zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů.
  • Plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady.
  • Předcházení vzniku odpadů.

Forma a výše podpory:

  • Ze Státního fondu životního prostředí je vyhrazeno 14 miliónů Kč.
  • Každý kraj může čerpat až 1 milion korun na zpracování svého krajského POH.

Specifika a omezení:

  • POH kraje bude zpracován, schválen a jeho závazná část vydána obecně závaznou vyhláškou do 12 měsíců od účinnosti nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky, nejpozději však do 29. února 2016.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru