Přeskočit na obsah

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu projektů zvyšujících kvalitu sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji, zejména naplňování cílů a opatření stanovených v Koncepci kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je  od 10. 1. 2022 do 20. 1. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální službu, jíž se projekt týká, která je poskytována dle rozhodnutí o registraci minimálně od 1. 1. 2021 a jejíž kapacita je zařazena do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem základní nebo optimální.

Typy podporovaných projektů:

 • KSS 1/22 Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 1 000 000 Kč.

  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.

  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.

 • KSS 2/22 Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav.
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč.
  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.
 • KSS 3/22 Vybudování místnosti pro zemřelé.
  • Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace: 500 000 Kč.
  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.
 • KSS 4/22 Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla.
  • Minimální výše poskytnuté dotace na pořízení vozidla: 100 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení vozidla: 300 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení vozidla s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 400 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení šesti či vícemístného dodávkového vozidla: 500 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení šesti či vícemístného dodávkového vozidla s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 600 000 Kč.
  • Minimální výše poskytnuté dotace na úpravu vozidla: 41 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace na úpravu vozidla: 150 000 Kč.
  • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
  • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace jsou povinni projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje. To neplatí pro vlastní pořízení věci. Pořízená věc bude následně využívána na území Moravskoslezského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru