Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji

sp-5
Share Button

Dotaci na nákup kompenzačních pomůcek, zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu, na úpravu prostor ve smyslu odstranění bariér, zvýšení dostupnosti sociálních zařízení a na pořízení vozidla sloužícího pro potřeby poskytovaní služby mohou získat poskytovatelé sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

1) Podpora aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je  od 6. 1. 2020 do 17. 1. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální službu, jíž se projekt týká a která je poskytována dle rozhodnutí o registraci minimálně od 1. 1. 2019 a zařazena do krajské základní nebo optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora bude zaměřena na:
  • pořízení a instalaci závěsných zařízení zajišťujících intimitu uživatelů,
  • pořízení a instalaci zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu,
  • úpravy prostor či venkovního prostředí sociálních služeb ve smyslu odstraňování architektonických bariér (zpřístupnění objektů, zabudování schodišťových plošin, schodolezů, rozšíření dveří a zárubní), snižování kapacity pokojů, zvyšování dostupnosti sociálních zařízení (včetně zařízení pro osoby bez přístřeší) v souladu s principy transformace a humanizace zařízení sociálních služeb,
  • pořízení a instalaci zařízení zvyšujících bezpečnost při poskytování sociálních služeb (např. výtahy, požární hlásiče apod.),
  • pořízení klimatizace s primárním účelem zvýšení kvality služby,
  • rekonstrukci, přístavbu či novou výstavbu objektu pro poskytování sociální služby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč.
  Maximální výše poskytnuté dotace: 1 000 000 Kč.
  Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.
  Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.
  V rámci dotačního titulu KSS 1/20 jsou uznatelné pouze investiční náklady projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být zaměřen na potřeby uživatelů sociálních služeb.
 • Dotaci nelze požadovat na pomůcky hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 • Dotaci lze použít i jen na projektovou dokumentaci nutnou k provedení stavebních úprav, rekonstrukce, přístavby nebo nové výstavby objektu pro poskytování sociální služby.

2) Financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 6. 1. 2020 do 17. 1. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální službu, jíž se projekt týká a která je poskytována dle rozhodnutí o registraci minimálně od 1. 1. 2019 a zařazena do krajské základní nebo optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora bude zaměřena na:
  • pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 40 000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok (nákup PC, kompenzačních pomůcek, polohovacích postelí, evakuačních podložek, přenosných van, pořízení a instalace zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu apod.),
  • pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000 Kč a nepřesáhne 60.000 Kč u jednotlivé položky, s dobou použitelnosti delší než jeden rok – nákup softwaru, který má přímou souvislost s poskytováním sociálních služeb,
  • nákup pomůcek pro alternativní komunikaci (např. komunikátory s hlasovým výstupem) a dalších kompenzačních pomůcek,
  • pořízení zástěn zajišťujících intimitu uživatelů,
  • pořízení zařízení usnadňujících hygienu a mobilitu,
  • opravy a udržování (vymalování pokojů, výměna podlah v zařízení apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč.
 • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
 • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.
 • V rámci dotačního titulu KSS 2/20 jsou uznatelné pouze neinvestiční náklady projektu (vyjma osobních nákladů, cestovného a nákladů na energie).

Specifika a omezení:

 • Dotace je určená na nákup materiálně-technického zabezpečení nebo opravy potřebné k zajištění základních činností poskytovaných služeb.
 • Projekt musí být zaměřen na potřeby uživatelů sociálních služeb.
 • Dotaci nelze požadovat na nákup mobilních telefonů.

3)  Vybudování místnosti pro zemřelé

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 6. 1. 2020 do 17. 1. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální službu, která je poskytována dle rozhodnutí o registraci minimálně od 1. 1. 2019 a je zařazena do krajské základní sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora bude zaměřena na:
  • zřízení a vybavení místnosti pro zemřelé v pobytových sociálních službách poskytovaných dle § 47, § 48, § 49 a § 50 zákona o sociálních službách tak, aby služby naplňovaly požadavky zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pohřebnictví“).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace: 500 000 Kč.
 • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.
 • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %; u příspěvkových organizací obcí a obcí: 50 %.
 • V rámci dotačního titulu KSS 3/20 jsou uznatelné neinvestiční náklady (vyjma osobních nákladů, cestovného a nákladů na energie) i investiční náklady projektu.

Specifika a omezení:

 • V rámci dotačního titulu lze realizovat projekty týkající se zřízení místnosti pro zemřelé nebo zřízení a současně vybavení místnosti pro zemřelé nebo i jen vybavení stávající místnosti pro zemřelé.
 • Dotaci nelze požadovat na projektovou dokumentaci.

4) Pořízení vozidla a bezbariérová úprava vozidla

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 6. 1. 2020 do 17. 1. 2020 včetně.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona o sociálních službách, kteří poskytují sociální službu, která je poskytována dle rozhodnutí o registraci minimálně od 1. 1. 2019 a je zařazena do krajské základní sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora bude zaměřena na:
  • pořízení nového nebo ojetého motorového vozidla – osobního automobilu (max. 5 míst) nebo vícemístného dodávkového automobilu (6 – 9 míst) sloužícího pro potřeby poskytované sociální služby,
  • úpravu motorového vozidla tak, aby bylo možno přepravovat osoby se zdravotním postižením; vozidlo musí sloužit pro přepravu klientů dané sociální služby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace na pořízení vozidla: 100 000 Kč.

 • Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení osobního automobilu: 300 000 Kč.

 • Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení osobního automobilu s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 400 000 Kč.

 • Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení šesti či vícemístného dodávkového automobilu: 500 000 Kč.

 • Maximální výše poskytnuté dotace na pořízení šesti či vícemístného dodávkového automobilu s alternativním pohonem (CNG, elektro) nebo hybridním pohonem: 600 000 Kč.

 • Minimální výše poskytnuté dotace na úpravu vozidla: 41 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace na úpravu vozidla: 150 000 Kč.
 • Min. % spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu: 20 %.
 • Max. % spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu: 80 %.

Specifika a omezení:

 • Pokud se jedná o zakoupení ojetého motorového vozidla, tak vozidlo musí být zakoupeno u autorizovaného prodejce, stáří vozidla musí být do 3 let od data uvedení do provozu a počet najetých kilometrů musí být max. 60 tis. km.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>