Přeskočit na obsah

Program na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy

Dotace na podporu projektů obnovy kulturních památek nebo významných městských staveb nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo významné městské stavby.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 8. 1. 2024 do 8. 3. 2024, 12.00 hod. .

Příjemci podpory:

 • Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze vlastníkovi/všem spoluvlastníkům předmětu dotace nacházejících se na území Statutárního města Ostravy, přičemž společnou žádost podepisuje kvalifikovaná dvoutřetinová většina vlastníků předmětu dotace.

Typy podporovaných projektů:

 • Výzvu č. 3 – Městské domy a industriální dědictví. V rámci výzvy budou žadatelé žádat o účelovou dotaci na základě níže uvedeného tematického vymezení a v rámci něj mohou žádat i na předmět dotace, jenž je spoluvlastněn statutárním městem Ostrava ne více než ze 49 %: 
  • městské domy, které jsou kulturní památkou nebo leží v památkově chráněném území,
  • městské domy mimořádného urbanistického a architektonického významu mimo památkově chráněné území,
  • objekty sportovního a kulturního využití,
  • stavby industriálního dědictví.
 • Výzvu č. 4 – Sakrální stavby. 
  • Slouží jako forma podpory obnovy kulturních památek a významných městských staveb sakrálního charakteru tzn. staveb sloužících pro duchovní praxi, bohoslužby a jiné náboženské úkony.

Forma a výše podpory:

 • Výzvu č. 3 – Městské domy a industriální dědictví: 
  • Navrhovaná výše rozpočtu na rok 2024 na podporu projektu v rámci výzvy „Městské domy a industriální dědictví“ je částka 4 000 tis. Kč.
  • Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 50 000 Kč, maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 1 500 000 Kč.
 • Výzvu č. 4 – Sakrální stavby: 
  • Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 50 000 Kč,
  • maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Doba realizace projektu je stanovena od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru