Přeskočit na obsah

Program na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy

Dotace na podporu projektů obnovy kulturních památek nebo významných městských staveb nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo významné městské stavby.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 1. 2022 do 18. 2. 2022, 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Dotace v rámci programu lze poskytnout pouze vlastníkovi/všem spoluvlastníkům předmětu dotace nacházejících se na území Statutárního města Ostravy, přičemž společnou žádost podepisuje kvalifikovaná dvoutřetinová většina vlastníků předmětu dotace.

Typy podporovaných projektů:

 • Zachování a obnova kulturních památek a významných městských staveb.
 • Jedná se především o podporu údržby, opravy, restaurování či jiné úpravy kulturní památky nebo významné městské stavby. 
  • 1. obnova kulturních památek nebo významných městských staveb nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo významné městské stavby,
  • 2. obnova ojedinělých památek nebo významných městských staveb svého druhu nacházejících se na území statutárního města Ostravy,
  • 3. obnova kulturních památek nebo významných městských staveb, které mají zásadní význam pro charakter statutárního města Ostravy,
  • 4. obnova kulturních památek nebo významných městských staveb využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské nebo jiné veřejně prospěšné účely,
  • 5. obnova kulturních památek nebo významných městských staveb, jejichž vlastník nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou,
  • 6. motivace vlastníků kulturních památek k jejich obnově v souladu se zájmy státní památkové péče.
 • Výzvu č. 1 – Městské domy a industriální dědictví 
  • Slouží jako forma podpory obnovy kulturních památek a významných městských staveb.
 • Výzvu č. 2 – Sakrální stavby 
  • Slouží jako forma podpory obnovy kulturních památek a významných městských staveb sakrálního charakteru tzn. staveb sloužících pro duchovní praxi, bohoslužby a jiné náboženské úkony.

Forma a výše podpory:

 • Výzvu č. 1 – Městské domy a industriální dědictví 
  • Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 50 000 Kč,
  • maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 1 500 000 Kč.
 • Výzvu č. 2 – Sakrální stavby 
  • Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 50 000 Kč,
  • maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Do programu nelze zařadit akci obnovy předmětu dotace, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru