Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje

obsah377_6_big
Share Button

Dotace na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 05. 2021 do 09. 06. 2021.

Příjemci podpory:

 • Obce v Ústeckém kraji.
 • Právnická nebo fyzická osoba působící na území Ústeckého kraje s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Za drobné památky a architekturu se považuje: drobná sakrální architektura, kterou tvoří například křížky, boží muka, kapličky, výklenkové kaple, zastavení, křížové cesty apod.; dále smírčí kříže, odpočivné kameny, samostatně stojící sochy a sousoší, zvoničky, milníky, mezníky, skalní reliéfy a kapličky, kamenné stély, mohyly, drobné zemědělské stavby (např. holubníky, sušárny, viniční domky apod.) s historickou podstatou, památky místního významu atd. (dále jen „drobná památka a architektura“) v Ústeckém kraji.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je 30 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace činí 200 000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce.
 • Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území Ústeckého kraje.
 • ŽADATEL MUSÍ BÝT VLASTNÍKEM DROBNÉ ARCHITEKTURY, nacházející se na území Ústeckého kraje, na jejíž záchranu či obnovu je dotace žádána.
 • Předmětem podpory nejsou význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlých, historické pamětní desky apod.
 • Předmětem podpory nejsou interiérové úpravy, jelikož nesplňují poslání dotvářet kulturní krajinu Ústeckého kraje.
 • Za drobnou památku a architekturu se v tomto Programu nepovažují stavby pro bydlení (rodinné domy), stavby pro rekreaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>