Přeskočit na obsah

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje

Dotace na podporu stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 01. 2024 do 12. 01. 2024.

Příjemci podpory:

  • Obce v Ústeckém kraji.
  • Právnická nebo fyzická osoba působící na území Ústeckého kraje s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora stavebních a uměleckořemeslných prací souvisejících přímo se záchranou a obnovou bezprostředně ohrožených drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje, tj. hmotného kulturního dědictví, které není prohlášeno za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Za drobné památky a architekturu se považuje: drobná sakrální architektura, kterou tvoří například křížky, boží muka, kapličky, výklenkové kaple, zastavení, křížové cesty apod.; dále smírčí kříže, odpočivné kameny, samostatně stojící sochy a sousoší, zvoničky, milníky, mezníky, skalní reliéfy a kapličky, kamenné stély, mohyly, drobné zemědělské stavby (např. holubníky, sušárny, viniční domky apod.) s historickou podstatou, památky místního významu atd. v Ústeckém kraji.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace je 30 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace činí 200 000 Kč na jeden realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce.
  • Maximální výše dotace je 60 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území Ústeckého kraje.
  • Do Programu může 1 žadatel podat maximálně 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru