Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program na záchranu a obnovu nemovitostí movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Kadaň

Restoration and painting of an ancient Dutch wooden house in North Amsterdam
Share Button

Cílem programu je pomoc vlastníkům nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Kadaň při záchraně a obnově hmotného kulturního dědictví.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 4. 2022, 13,00 hod.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci nemovitostí a movitých kulturních památek (zapsaných V Ústředním seznamu kulturních památek CR) na území Městské památkové rezervace Kadaň (výnos Ministerstva kultury ze dne 10. 5. 1978 č.j. 15 868/78 – VI/ 1 o prohlášení historického jádra města Kadaně za památkovou rezervaci).

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem programu je pomoc vlastníkům nemovitostí a movitých kulturních památek na území Městské památkové rezervace Kadaň při záchraně a obnově hmotného kulturního dědictví.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na tento Program činí 2 000 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je 50 % z celkových uznatelných nákladů akce, v případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů, pokud požadavek na provádění prací restaurátorem S povolením Ministerstva kultury ČR Vyplynul Z příslušného závazného stanoviska.

Specifika a omezení:

  • Dotace není určena na modernizaci nemovitosti a na práce, které by byly v rozporu se závazným stanoviskem výkonného orgánu státní památkové péče dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb. nebo S rozhodnutím dle § 10 odst. 2 zákona Č. 20/1987 Sb. 9 o Státní v v památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>