Přeskočit na obsah

Program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy

Dotace na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, u kterých prokazatelně došlo k nárůstu nákladů na úhradu energií alespoň o 50 % oproti období předcházejícímu roku 2022 s tím, že rozdíl mezi hodnotou jednotkové ceny v roce 2021 a v roce 2022 činí minimálně 50 %.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí v rámci I. kola výběrového řízení je od 22. 05. 2022 do 30. 05. 2022 včetně.

  • Lhůta pro podání žádostí v rámci II. kola výběrového řízení je od 08. 08. 2022 do 22. 08. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby a v oblasti kultury, volnočasových a prorodinných aktivit právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které působí na území SMO, jejich činnostmi jsou pohyb, sport a tělovýchova, dále kulturní, volnočasové a prorodinné aktivity, a které v rámci dotačního programu podají žádosti zaměřené na úhradu prokazatelně zvýšených nákladů na spotřebu energií (elektrická energie, plyn, teplo a pára). Nárůst nákladů na spotřebu energií musí být prokazatelně ve výši alespoň 50 % oproti období předcházejícímu roku 2022, kterým je rok 2021.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, u kterých prokazatelně došlo k nárůstu nákladů na úhradu energií alespoň o 50 % oproti období předcházejícímu roku 2022 s tím, že rozdíl mezi hodnotou jednotkové ceny v roce 2021 a v roce 2022 činí minimálně 50 %.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu SMO na Program činí 20 000 000 Kč.
  • Minimální výše poskytnuté dotace na jednu žádost činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše poskytnuté dotace na jednu žádost činí maximálně 50 % celkového meziročního navýšení nákladů za dodávky energií, maximálně však 1 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel je oprávněn předložit v rámci Programu maximálně jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru