Přeskočit na obsah

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji

Dotace na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a restaurování kulturních památek mohou získat vlastníci kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. 

 Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je  od 4. 12. 2023 do 4. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem tohoto dotačního programu je podpora obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Moravskoslezského kraje. Poskytování účelově určených neinvestičních dotací slouží především k naplnění těchto priorit: 
  1. obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti,
  2. obnova ojedinělých památek svého druhu nacházejících se na území Moravskoslezského kraje,
  3. obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, které mají zásadní význam pro charakter Moravskoslezského kraje,
  4. obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské nebo jiné veřejně prospěšné účely,
  5. obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí, jejichž vlastník nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou,
  6. motivace vlastníků kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí k jejich obnově v souladu se zájmy státní památkové péče.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 500 000 Kč.
 • Dotace maximálně 50 % u projektů právnických osob.
 • Dotace maximálně 75 % u projektů fyzických osob.

Specifika a omezení:

 • Dotace v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České republiky.
 • Místem realizace je Moravskoslezský kraj.

Doplňující informace:

 Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru