Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

holasovice_
Share Button

Dotace mohou být, v souladu se zákonem o obcích, poskytnuty fyzickým a právnickým osobám k podpoře úhrady nákladů spojených s realizací obnovy vnějšího pláště objektů nacházejících se v městské památkové zóně v Jablonci nad Nisou.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. dubna 2022 do 31. října 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby vlastnící budovu s číslem popisným takto zapsanou v katastru nemovitostí, která se nachází v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou a není kulturní památkou.

Typy podporovaných projektů:

  • Obnova vnějšího pláště budovy (oprava střechy, výměna oken, vstupních dveří, obnova fasády) mimo kulturní památky.
  • Dotace je poskytována na úhradu nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí – na opravu střechy, výměnu oken, vstupních dveří, obnovu fasády.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem určený pro tento vyhlášený program: 1 500 000 Kč.
  • Dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu (ZV), maximálně však 150 tis. Kč na jeden dům definovaný viz výše,
  • vlastní podíl žadatele bude minimálně 50 % z celkových ZV na realizaci projektu.

Specifika a omezení:

  • Datum způsobilosti výdajů začíná dnem rozhodnutí příslušného orgánu města o poskytnutí dotace. Fyzická realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 10. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>