Přeskočit na obsah

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 11. července 2022 do 30. září 2022 ve 14 h.

Příjemci podpory:

 • Vlastník kulturní památky (FO, PO, církev) v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou případně jeho zástupce na základě plné moci. Pokud existuje více spoluvlastníků, je nutné doložit písemný souhlas všech.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace poskytované v Programu jsou přísně účelové, jsou určeny na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka.

Forma a výše podpory:

 • Financování — povinné spolupodíly:

  • Podíl vlastníka: min. 40 %.
  • Podíl města: min. 10 %.
  • Podíl Ministerstva kultury: max. 50 %.

Specifika a omezení:

 • Obnova kulturní památky musí proběhnout v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru