Přeskočit na obsah

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 3. dubna 2023 do 31. října 2023 (může být uzavřeno dříve v případě vyčerpání finanční alokace).

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby vlastnící budovu s číslem popisným takto zapsanou v katastru nemovitostí, která se nachází v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou a není kulturní památkou.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace poskytované v Programu jsou přísně účelové, jsou určeny na obnovu vnějšího pláště budovy (opravu střechy, výměnu okenních výplní, vstupních dveří, obnovu fasády) mimo kulturní památky.

Forma a výše podpory:

  • Celkový finanční objem určený pro tento vyhlášený program: 2 000 000 K.
  • Dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu (ZV), maximálně však 200 tis. Kč na jeden dům definovaný viz výše.
  • Vlastní podíl žadatele bude minimálně 50 % z celkových ZV na realizaci projektu.

Specifika a omezení:

  • Fyzická realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 10. 2024.
  • Žadatel může předložit v roce 2023 pouze jednu žádost o poskytnutí dotace na jeden projekt (na obnovu jedné budovy s číslem popisným)

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru