Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program obnovy městské památkové zóny Jablonec nad Nisou

ostrava-3
Share Button

Dotace v rámci tohoto programu mohou být poskytnuty vlastníkům rodinných nebo bytových domů, a to k podpoře úhrady nákladů spojených s realizací obnovy vnějšího pláště objektů městské památkové zóny.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 21. duben 2021 do 29. říjen 2021 (může být uzavřeno dříve v případě vyčerpání finanční alokace).

Příjemci podpory:

  • Oprávněnými žadateli jsou právnické a fyzické osoby vlastnící rodinný nebo bytový dům v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou, který není kulturní památkou.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace je poskytována na úhradu nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí – na opravu střechy, výměnu oken, vstupních dveří, obnovu fasády.

Forma a výše podpory:

  • Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci v celkové alokaci 1 500 000 Kč.
  • Maximální výše finanční podpory činí 150 000 Kč na jeden rodinný či bytový dům.
  • Projekty budou financovány do výše 50 % celkových způsobilých nákladů projektu, vlastní podíl žadatele bude minimálně 50 % těchto nákladů.

Specifika a omezení:

  • Datum způsobilosti výdajů začíná dnem rozhodnutí příslušného orgánu města o poskytnutí dotace. Fyzická realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 10. 2022.
  • Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního programu. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>