Přeskočit na obsah

Program obnovy místních částí obcí v Královéhradeckém kraji

Královehradecký kraj vydal výzvu, k předkládání žádostí o dotaci, jejímž cílem je zachování, obnova a údržba venkovské zástavby, zkvalitnění občanské vybavenosti a  obnova prostor pro akumulaci povrchových vod. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 06. 12. 2023, 8:00 do 10. 01. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obec na území Královéhradeckého kraje, která měla k 31. 12. 2022 mezi 3 000 — 10 000 obyvatel (počet obyvatel dle ČSÚ) a má místní části.

Typy podporovaných projektů:

 • Účel 1: Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura. 
  • Výstavba, obnova, opravy a údržba občanské vybavenosti (včetně školních zahrad a místních knihoven), komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací, technické a dopravní infrastruktury.
 • Účel 2: Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží. 
  • Zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci.

Forma a výše podpory:

 • Pro účel 1: Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura 
  • Minimální výše grantu na jeden projekt činí 150 000 Kč.
  • Maximální výše grantu na jeden projekt činí 1 200 000 Kč.
  • Maximální možná míra dotace činí 50 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Pro účel 2: Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží 
  • Minimální výše grantu na jeden projekt činí 50 000 Kč.
  • Maximální výše grantu na jeden projekt činí 500 000 Kč.
  • Maximální možná míra dotace činí 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru