Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program obnovy místních částí obcí v Královéhradeckém kraji

shutterstock_127969568.jpg
Share Button

Královehradecký kraj vydal výzvu, k předkládání žádostí o dotaci, jejímž cílem je zachování, obnova a údržba venkovské zástavby, zkvalitnění občanské vybavenosti a  obnova prostor pro akumulaci povrchových vod. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 09. 12. 2021 (8:00 hod.) do 17. 01. 2022 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Obec na území Královéhradeckého kraje, která měla k 31. 12. 2020 mezi 3 000 – 10 000 obyvatel (počet obyvatel dle ČSÚ) a má místní části.

Typy podporovaných projektů:

 • Účel 1: Opatření 5.1.1 Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova, periferií a specifických oblastí
  • Výstavba, obnova, opravy a údržba občanské vybavenosti (včetně školních zahrad a místních knihoven), komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací, technické a dopravní infrastruktury.
 • Účel 2: Opatření 4.1.1 Aktivní ochrana přírody a krajiny a péče o krajinu Opatření 4.2.1 Ochrana proti povodním a vlivu nadměrného sucha
  • Zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci.

Forma a výše podpory:

 • Pro účel 1: Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
  • Minimální výše grantu na jeden projekt činí 50 000 Kč.
  • Maximální výše grantu na jeden projekt činí 1 500 000 Kč.
  • Maximální možná míra dotace činí 50 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Pro účel 2: Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží
  • Minimální výše grantu na jeden projekt činí 30 000 Kč.
  • Maximální výše grantu na jeden projekt činí 1 500 000 Kč.
  • Maximální možná míra dotace činí 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekty realizované v místních částech obcí na území Královéhradeckého kraje, pokud obec měla k 31.12.2020 počet obyvatel v rozmezí 3 000 – 10 000.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>