Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji

camp-888818__340
Share Button

Dotace na  zachováním a obnovou kulturních památek nadregionálního významu a  národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 12. 2021 do 27. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 •  Vlastníci kulturních památek nadregionálního významu nebo národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem tohoto dotačního programu je podpora přípravy obnovy a vlastní obnovy kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Moravskoslezského kraje. Poskytování účelově určených neinvestičních dotací slouží především k naplnění těchto priorit:
  1. obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek nacházejících se ve špatném technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem, zejména odvrácení nevratné degradace kulturní památky nadregionálního významu nebo národní kulturní památky
  2. obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek, které mají zásadní význam pro charakter Moravskoslezského kraje,
  3. obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek využívaných a zpřístupněných nebo prezentovaných veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské nebo jiné veřejně prospěšné účely,
  4. obnova kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek, jejichž vlastník nemůže uhradit z vlastních prostředků náklady spojené s jejich zachováním nebo obnovou,
  5. motivace vlastníků kulturních památek nadregionálního významu a národních kulturních památek k jejich obnově v souladu se zájmy státní památkové péče.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace poskytnuté na jeden projekt činí 650 000 Kč, maximální výše poskytnuté dotace činí 5 000 000 Kč.
 • Poskytovatel dotace se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 95 %.

Specifika a omezení:

 • Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.
 • Doba realizace projektů je stanovena od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2023, tj. realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2022, projekt musí být ukončen nejpozději do 30. 11. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>