Přeskočit na obsah

Program obnovy venkova pro Karlovarský kraj

Dotační program byl zřízen za účelem podpory v oblasti výstavby, rekonstrukce a oprav infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2019, 9:00 hodin do 28. 1. 2019, 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Podprogram 1 obec, která nemá k 1. 1. roku předcházejícímu podání žádosti, více než 3 000 obyvatel.
 • Podprogram 2 obec, která nemá k 1. 1. roku předcházejícímu podání žádosti, více než 1 000 obyvatel.
 • Podprogram 3 mikroregion, spolek, nadace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podprogram 1:
  • Podprogram je určen na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, zejména radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, válečné hroby, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura atd., to vše vyjma kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, na komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, na rekonstrukce, opravy a výstavbu místních komunikací, výstavbu a údržbu pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavbu veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu.
 • Podprogram 2:
  • Podprogram je určen na náklady spojené s provozem kamenných prodejen – energie, vodné a stočné, mzdové náklady na personál prodejny (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem), nebo poplatek provozovateli pojízdné prodejny za pravidelnou zajížďku do obce.
 • Podprogram 3:
  • Podprogram je určen na činnost manažerů mikroregionů, spolků a nadací výhradně na úhradu mzdových nákladů manažera (hrubá mzda zaměstnance včetně zákonných náhrad a zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem).

    

Forma a výše podpory:

 • Podprogram 1
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit  300.000 Kč, procentní podíl dotace na celkových nákladech:
  • Obce do 500 obyvatel maximálně 70 % z celkových uznatelných výdajů.
  • Obce nad 500 obyvatel maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů.
 • Podprogram 2
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit:
  • V případě dotace na provoz kamenné prodejny 300 000 Kč, procentní podíl dotace na celkových nákladech:
  • Obce do 500 obyvatel maximálně 70 % z celkových uznatelných výdajů.
  • Obce nad 500 obyvatel maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů.
  •  V případě dotace na příspěvek provozovateli pojízdné prodejny za pravidelnou zajížďku do obce 50 000 Kč, procentní podíl dotace na celkových nákladech:

  • Obce do 500 obyvatel maximálně 70 % z celkových uznatelných výdajů.
  • Obce nad 500 obyvatel maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů.

 • Podprogram 3
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit 350 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 80 % z celkových uznatelných výdajů, vyplacených v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.

Specifika a omezení:

 • U podprogramu 3 žadatel může v rámci podprogramu podat pouze jednu žádost.
 • V případě převisu žádostí bude maximální výše dotace všem žadatelům poměrně krácena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru