Přeskočit na obsah

Program obnovy venkova Jihočeského kraje

Dotace na hospodářský rozvoj obcí, stavební obnova obytných a hospodářských objektů, obnova a výstavba občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, péče o krajinu a veřejné prostranství.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci probíhá od 2. 1. 2024 od 00 hodin do 19. 1. 2024 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec Jihočeského kraje s počtem obyvatel 1 000 a méně k 1. 1. 2023.
 • Limit počtu obyvatel se nevztahuje na obce oceněné 1. místem (Zlatou stuhou), 2. místem a 3. místem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023 v Programu obnovy venkova.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem POV je rozvoj obcí, obnova a výstavba obecních objektů, občanského vybavení či technické infrastruktury ve specifikovaných oblastech.

Forma a výše podpory:

 • Zastupitelstvo Jihočeského kraje vyčlenilo v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023 pro POV částku ve výši 45 000 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace je 100 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace činí 300 tis. Kč.
 •  U obce oceněné 1. místem (Zlatou stuhou) v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023 v Programu obnovy venkova je max. výše dotace 600 tis. Kč, u obce oceněné 2. místem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023 v Programu obnovy venkova je max. výše dotace 500 tis. Kč a u obce oceněné 3. místem) v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023 v Programu obnovy venkova je max. výše dotace 400
  tis. Kč.
 • Dotace na akci nebo projekt může činit maximálně 60 % uznatelných výdajů akce v běžném roce.

Specifika a omezení:

 • Termín realizace akce dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace je od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024. Realizaci akce lze zahájit nejdříve od 1. 1. 2024 a je nutné ji ukončit do 31. 12. 2024 (musí být uvedeno ve smlouvě či objednávce s dodavatelem).
 • Obec může podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru