Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program obnovy venkova Jihočeského kraje

shutterstock_148456595.jpg
Share Button

Dotace na hospodářský rozvoj obcí, stavební obnova obytných a hospodářských objektů, obnova a výstavba občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, péče o krajinu a veřejné prostranství.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci probíhá od 26. 10. 2020 od 00:00 hodin do 31. 12. 2020 do 00:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec Jihočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1: Projekt obce
  • Dotovanou akcí je pořizován, rekonstruován nebo opravován výlučně majetek obce bez omezení vlastnického práva, vyjma případů uvedených v čl. 2.2. V případě dotačního titulu 2 se musí jednat o majetek obce, který je buď pronajatý (minimálně na 2 roky) k provozování služeb, nebo službu poskytuje sám žadatel.
 • Dotační titul 2: Dotace na úroky z úvěrů
  • Dotaci lze poskytnout na úroky z úvěru, určeného na realizaci projektů k obnově a zřízení občanské vybavenosti, technické infrastruktury, zabezpečujícího komplexní úpravu veřejných prostranství, zeleně, rybníků apod. Dotovat lze i úroky z úvěru, poskytnutého na nákup pozemků a objektů nezbytných pro realizaci projektu nebo úroky z úvěru, který si žadatel bere na předfinancování realizace projektu v rámci jiných dotačních programů.

Forma a výše podpory:

 • Opatření 1: Dotace na projekt obce
  • Minimální výše požadované dotace na akci v rámci dotačního titulu 1 je 25 tis. Kč a maximální výše dotace činí 300 tis. Kč.
  • Dotace na akci může činit maximálně 60 % uznatelných výdajů akce v běžném roce.
 • Dotační titul 2: Dotace úroků z úvěrů
  • Minimální výše požadované dotace na akci je 5 tis. Kč. Maximální výše dotace na akci činí 200 tis. Kč.
  • Dotace v rámci tohoto opatření může činit maximálně 80 % uznatelných výdajů akce (roční splátky úroků z úvěru, kterou je obec zavázána uhradit) v běžném roce.

Specifika a omezení:

 • V opatření 1 může obec podat maximálně 2 žádosti v daném roce do součtu dotací max. 300 tis. Kč.
 • V opatření 2 žadatel může podat max. 3 žádosti. Souhrnná výše dotací na všechny žádosti jednoho žadatele v rámci opatření 2 může činit max. 200 tis. Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>