Přeskočit na obsah

Program obnovy venkova Jihočeského kraje

Dotace na hospodářský rozvoj obcí, stavební obnova obytných a hospodářských objektů, obnova a výstavba občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, péče o krajinu a veřejné prostranství.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí o dotaci probíhá od 17. 1. 2023 do 31. 1. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec Jihočeského kraje s počtem obyvatel 1 000 a méně k 1. 1. 2022.
 • Limit počtu obyvatel se nevztahuje na obce oceněné 1. místem (Zlatou stuhou), 2. místem a 3. místem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2022 v Programu obnovy venkova.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci POV lze provést opravu, obnovu, výstavbu či rekonstrukci včetně doplnění či pořízení nezbytného vybavení: obecního úřadu/radnice; školského zařízení; sportovního a kulturního zařízení; hasičské zbrojnice; zdravotnického zařízení; zařízení sociální péče; obytné budovy; sakrální stavby; hřbitova; čekárny na zastávkách hromadné dopravy; knihovny; informačního centra; oplocení stavby; pomníku; veřejného osvětlení; rozhlasu; venkovního mobiliáře a stání pro kontejnery na komunální odpad.

Forma a výše podpory:

 • Zastupitelstvo Jihočeského kraje vyčlenilo v rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023 pro POV částku ve výši 45 000 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace je 100 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace činí 300 tis. Kč.
 • U obce oceněné 1. místem (Zlatou stuhou) v krajském kole soutěže Vesnice roku 2022 v Programu obnovy venkova je max. výše dotace 600 tis. Kč, u obce oceněné 2. místem v krajském kole soutěže
  Vesnice roku 2022 v Programu obnovy venkova je max. výše dotace 500 tis. Kč a u obce oceněné
  3. místem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2022 v Programu obnovy venkova je max. výše
  dotace 400 tis. Kč.
 • Dotace na akci nebo projekt může činit maximálně 60 % uznatelných výdajů akce v běžném roce. Příjemce dotace musí dodržet minimální procentuální podíl vlastních peněžních prostředků na realizaci akce (tzn. minimálně 40 % k poskytnuté dotaci, která může činit maximálně 60 % celkových uznatelných výdajů akce).

Specifika a omezení:

 • Termín realizace akce dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Realizaci akce lze zahájit nejdříve od 1. 1. 2023 a je nutné ji ukončit do 31. 12. 2023 (musí být uvedeno ve smlouvě či objednávce s dodavatelem).
 • Obec může podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru