Přeskočit na obsah

Program obnovy venkova Jihočeského kraje

Dotace na hospodářský rozvoj obcí, stavební obnova obytných a hospodářských objektů, obnova a výstavba občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury, péče o krajinu a veřejné prostranství.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí o dotaci probíhá od 22. 11. 2021. do 31. 12. 2021.

Příjemci podpory:

  • Obec Jihočeského kraje s počtem obyvatel 2 000 a méně k 31. 12. 2020.

Typy podporovaných projektů:

  • V rámci POV lze provést opravu, obnovu, výstavbu či rekonstrukci budovy nebo stavby včetně doplnění či pořízení nezbytného vybavení (např. obecního úřadu/radnice, školského zařízení, sportovního a kulturního zařízení, hasičské zbrojnice, zdravotnického zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, sakrální stavby, hřbitova, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, knihovny, informačního centra); opravu, obnovu, výstavbu či rekonstrukci oplocení, přístřešku, pergoly, altánu, požární nádrže, vodovodní a kanalizační sítě, kašny, soch, pomníku, rozhledny, komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, rozhlasu, cyklistických a pěších stezek, venkovního mobiliáře, stání pro kontejnery na komunální odpad, nákup kontejnerů na odpad, nákup techniky k údržbě veřejných prostranství, pořízení ukazatelů rychlosti, úpravu veřejných prostranství apod.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná celková alokace finančních prostředků na POV dle Střednědobého výhledu rozpočtu Jihočeského kraje na období let 2022 a 2023 činí 100 000 000 Kč.
  • Minimální výše požadované dotace je 50 tis. Kč.
  • Maximální výše dotace činí 300 tis. Kč.
  • Dotace na akci nebo projekt může činit maximálně 60 % uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

  • Termín realizace akce dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace je od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Realizaci akce lze zahájit nejdříve od 1. 1. 2022 a je nutné ji ukončit do 31. 12. 2022 (musí být uvedeno ve smlouvě či objednávce s dodavatelem).
  • Obec může podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru