Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program obnovy venkova Karlovarského kraje

shutterstock_156897440.jpg
Share Button

Dotace podporují  výstavby, rekonstrukce a opravy infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.

 

Příjem žádostí:

 • Žádosti mohou být podávány od 4. 2. 2020, 9:00 hodin do 10. 2. 2020, 16:00 hodin .

Příjemci dotací:

 • Žadatelem o dotaci může být:

  • pro podprogram 1 obec se sídlem v územním obvodu Karlovarského kraje, která nemá dle údajů Českého statistického úřadu k 1. 1. roku předcházejícímu podání žádosti, více než 3000 obyvatel.
  • pro podprogram 2 obec se sídlem v územním obvodu Karlovarského kraje, která nemá dle údajů Českého statistického úřadu k 1. 1. roku předcházejícímu podání žádosti, více než 1000 obyvatel.
  • pro podprogram 3 obec se sídlem v územním obvodu Karlovarského kraje (bez omezení velikostí obce).
  • pro podprogram 4 mikroregion spolek, nadace s působností na území Karlovarského kraje.
  • pro podprogram 5 obec se sídlem v územním obvodu Karlovarského kraje, v jejímž katastrálním území se nachází „Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří“ zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram 1 – Venkovská zástavba a občanská vybavenost.
 • Podprogram 2 – Venkovské prodejny.
 • Podprogram 3 – Komunikace.
 • Podprogram 4 – Činnost manažerů mikroregionů a MAS.
 • Podprogram 5 – Hornický region Krušnohoří – UNESCO.

Formy a výše podpory:

 • Podprogram 1: Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 300 000 Kč,
 • obce do 500 obyvatel maximálně 70 % z celkových uznatelných výdajů,
 • obce nad 500 obyvatel maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů.
 • Podprogram 2: Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 100 000 Kč,
 •  obce do 500 obyvatel maximálně 70 % z celkových uznatelných výdajů, obce nad 500 obyvatel maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů.
 • Podprogram 3: Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 300 000 Kč,
 • obce do 500 obyvatel maximálně 70 % z celkových uznatelných výdajů, obce nad 500 obyvatel maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů.
 • Podprogram 4: Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 350 000 Kč, zároveň maximálně 80 % z celkových uznatelných výdajů.
 • Podprogram 5: Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 1.000.000 Kč, zároveň maximálně 90%  z celkových uznatelných výdajů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit jednu žádost do každého podprogramu, ve kterém je způsobilým žadatelem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>