Přeskočit na obsah

Program obnovy venkova Karlovarského kraje

Dotace podporují  výstavby, rekonstrukce a opravy infrastruktury a podpory možností zlepšování života na venkově.

Příjem žádostí:

 •  Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 2. 2022, 9:00 hodin do 8. 2. 2022, 14:00 hodin. 

Příjemci dotací:

 • Žadatelem o dotaci může být:

  • Pro podprogram 1 — obec se sídlem v územním obvodu Karlovarského kraje, která nemá dle údajů Českého statistického úřadu k 1. 1. roku předcházejícímu podání žádosti, více než 3000 obyvatel.
  • Pro podprogram 2 — bude stanoveno dodatkem k tomuto programu.
  • Pro podprogram 3 — mikroregion, spolek, nadace s působností na území Karlovarského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram 1 – Venkovská zástavba a občanská vybavenost.
 • Podprogram 2 – Venkovské prodejny.
 • Podprogram 3 – Činnost manažerů mikroregionů a MAS.

Formy a výše podpory:

 • Podprogram 1 – Venkovská zástavba a občanská vybavenost

 • Minimální výše dotace není stanovena. Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně: 250 000 Kč pro rok 2022, 500 000 Kč pro rok 2023, 750 000 Kč pro rok 2024 za podmínky dále uvedené. Procentní podíl dotace na celkových nákladech činí maximálně 70 % z celkových uznatelných výdajů.
 • Žadatel může požádat za každý rok o maximálně 250 000 Kč a může se rozhodnout, zda v příslušném roce žádost o dotaci nepodá. V takovém případě pak může v roce následujícím požádat o prostředky, o které v roce předcházejícím nepožádal.
 • Podprogram 2 – Venkovské prodejny

 • Výše dotace v jednotlivém případě pro rok 2023 a 2024 bude stanovena dodatkem k tomuto programu.
 • Podprogram 3 – Činnost manažerů mikroregionů a MAS 

  Minimální výše dotace není stanovena. Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit maximálně 350 000 Kč, zároveň maximálně 80 % z celkových uznatelných výdajů, vyplacených v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje na realizaci projektu/činnosti/akce na období roků 2022 – 2024 za každý jednotlivý rok zvlášť, tj. od 1. 1. do 31. 12. daného roku.
 • Žadatel může předložit jednu žádost do každého vyhlášeného podprogramu, ve kterém je způsobilým žadatelem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru