Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program obnovy venkova Pardubického kraje

shutterstock_154867409.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora území obcí a venkovských oblastí se sídlem v Pardubickém kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání (příjem) žádostí je stanovena:

  • dotačního titulu 1 v termínu od 1. 12. do 31. 12. pro následující kalendářní rok,
  • v případě dotačního titulu 2 v termínu od 1. 1. do 31. 1. pro předcházející kalendářní rok,
  • v případě dotačního titulu 3 v termínu od 1. 12. do 31. 12. pro následující kalendářní rok,
  • v případě dotačního titulu 4 v termínu od 1. 12. do 31. 12. pro následující kalendářní rok.

Příjemci podpory:

 • Pro dotační titul 1: obec s počtem obyvatel nejvýše 2 000.
 • Pro dotační titul 2:
  • obec s počtem obyvatel nejvýše 700 a zároveň s nejvýše jednou prodejnou na území obce, přičemž z toho obce o počtu obyvatel od 501 do 700 mohou podat žádost pouze při průměrném maloobchodním obratu prodejny za poslední tři roky nižším než 4 000 000 Kč;
  • obec nebo město s počtem obyvatel nejvýše 4 000 a zároveň s nejvýše jednou prodejnou v místní části obce pro prodejnu ve své místní části s nejvýše 700 obyvateli, přičemž z toho pro místní část o počtu obyvatel od 501 do 700 obyvatel mohou podat žádost pouze při průměrném maloobchodním obratu prodejny za poslední tři roky nižším než 4 000 000 Kč;
  • obec nebo město s počtem obyvatel nejvýše 4 000, které provozuje pojízdnou prodejnu zásobující jejich místní části s počtem obyvatel nejvýše 500, nebo svazek obcí, který provozuje pojízdnou prodejnu zásobující členské obce s nejvýše 500 obyvateli.
 • Pro dotační titul 3: svazek obcí, mikroregion a Místní akční skupina (MAS).
 • Pro dotační titul 4: obec s počtem obyvatel nejvýše 2 000.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1: Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce.
 • Dotační titul 2: Prodejny.
 • Dotační titul 3: Projekty venkovských mikroregionů a Projekty rozvoje území MAS a podpora propagace regionálních produktů.
 • Dotační titul 4: Podpora komunálních traktorů.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 - Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 1 000 000 Kč v běžném roce, přičemž procentní podíl dotace na celkových nákladech může činit v případě:
  • obce do 100 obyvatel maximálně 100 % z celkových uznatelných výdajů,
  • obce od 100 do 300 obyvatel maximálně 60 % z celkových uznatelných výdajů,
  • obce od 300 obyvatel maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů.
 • Dotační titul 2 -  Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit nejvýše 120 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 50 % z celkových uznatelných výdajů v roce, který předchází roku podání žádosti.
 • Dotační titul 3 - Projekty venkovských mikroregionů:
   • Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 1 000 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 70 % z celkových uznatelných výdajů.
  • Projekty rozvoje území MAS a podpora propagace regionálních produktů:
   • Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 200 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 70 % z celkových výdajů souvisejících s projekty rozvoje území MAS a podporou propagace regionálních produktů.
 • Dotační titul 4 -  Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 250 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 50 % z celkových uznatelných výdajů.
 • Předpokládaná celková alokace finančních prostředků na Program obnovy venkova dle střednědobého rozpočtového výhledu činí cca 50 000 000 až 65 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotační titul 1 – Žadatel může v rámci dotačního titulu 1 podat pouze jednu žádost. V případě převisu žádostí bude maximální výše dotace všem žadatelům poměrně krácena.
 • Dotační titul 2 - Žadatel může v rámci dotačního titulu 2 podat pouze jednu žádost.
 • Dotační titul 3 – Žadatel může v rámci dotačního titulu 3 podat pouze jednu žádost. V případě převisu žádostí bude maximální výše dotace všem žadatelům poměrně krácena.
 • Žadatel může v rámci dotačního titulu 4 podat pouze jednu žádost. Pokud žadatel podá žádost v dotačním titulu 4, je vyloučeno současně podat žádost v dotačním titulu 1.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Vaše dotazy a komentáře

 1. Milan Vacek napsal:

  Dobrý den,
  lze užít program pro obec cca 250 obyvatel:
  Dotační titul 1: Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku
  - Na pořízení objektu od soukromé osoby, která v objektu má záměr ubytovávat ve velkém objektu bývalého zájezdního hostince, který je ale kolaudován na objekt pro bydlení, větší množství osob ???
  - Poté tento objekt rekonstruovat na cca dvě bytové jednotky , kancelář se skladovým prostorem toto potom pronajímat třetím osobám
  - Odhadované částky: nákup nemovitostí je cca 750 000,- Kč lze financovat z dotace, rekonstrukce cca 5 mil Kč dle projektu a skutečného výběrového řízení , jaká výše dotace by mohla být poskytnuta ???
  Děkuji za odpověď.

  • Dobrý den,

   na nákup obecního majetku pro budoucí obecní byty je možné dotaci z Programu obnovy venkova využít. Výše dotace je však vzhledem k vysokému zájmu kolem 100 tis. Kč. Investici je nutné provést až v tom roce, pro kterou vám bude dotace schválena, tedy až v roce 2017. Rekonstrukce je také z daného programu podporována, ale opět ve stejném peněžním rozsahu. Obec však může podat pouze jednu žádost v daném dotačním titulu.
   Dotace na rekonstrukci bytu poskytuje také MMR, avšak musí se jednat o tzv. sociální byty, výše podpory je kolem 500 tis. Kč na jeden byt. Výzva na Podporované byty bývá vyhlašována na podzim.

   S pozdravem, LT

 2. Milan Andrlík napsal:

  Dobrý den
  Měli bychom zájem o dotaci na zasíťování stavebních pozemků ve vlastnictví obce. Velikost obce cca 330 obyvatel cena realizace cca 2 mil.Kč. Měli bychom šanci na nějakou dotaci dosáhnout. Představa: Program obnovy venkova Pardubického kraje – dotační titul 8.
  děkuji Andrlík

  • Dobrý den,
   bohužel na zasíťování pozemku nejde Vámi uvedený dotační titul využít. Tento druh podpory poskytuje MMR prostřednictvím programu Podpora bydlení. Nicméně zmiňovaný program není v současné době otevřen. Podrobnější informace k poslední vyhlášené výzvě naleznete zde.

   S pozdravem, AK

 3. starosta Aleš Drahokoupil napsal:

  Dobrý den, měli bychom zájem o dotaci na opravu sálu místního pohostinství.Múžete mi zdělit, jestli na dotaci dosáhnem .Jedná se o dotace s Pardubického kraje na obnovu venkova.Předem děkuji za odpověd.

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   nejdříve bych se chtěla zeptat, kdo by byl žadatelem (komu nemovitost patří?) – obec?
   Pardubický kraj disponuje několika programy: připadá v úvahu Program obnovy a rozvoje venkova, Podpora cestovního ruchu.

   Abych Vám mohla sdělit více informací, zda do programu spadáte či nikoliv, potřebuji znát tedy žadatele a o jakou výši podpory by se mělo jednat.

   S pozdravem, KČ


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>