Přeskočit na obsah

Program obnovy venkova Pardubického kraje

Cílem dotačního programu je podpora území obcí a venkovských oblastí se sídlem v Pardubickém kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání (příjem) žádostí je stanovena:

  • v případě dotačního titulu 1 v termínu od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023 pro následující kalendářní rok,
  • v případě dotačního titulu 2 v termínu od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024 pro předcházející kalendářní rok,
  • v případě dotačního titulu 3 v termínu od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023 pro následující kalendářní rok,
  • v případě dotačního titulu 4 v termínu od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023 pro následující kalendářní rok,
  • v případě dotačního titulu 5 v termínu od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024 pro předcházející kalendářní rok,
  • v případě dotačního titulu 6 v termínu od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024 pro předcházející kalendářní rok.

Příjemci podpory:

 • Pro dotační titul 1: obec s počtem obyvatel nejvýše 2 000.
 • Pro dotační titul 2: 
  • obec s počtem obyvatel nejvýše 700 a zároveň s nejvýše jednou prodejnou na území obce, přičemž z toho obce o počtu obyvatel od 501 do 700 mohou podat žádost pouze při průměrném maloobchodním obratu prodejny za poslední tři roky nižším než 4 000 000 Kč;
  • obec nebo město s počtem obyvatel nejvýše 4 000 a zároveň s nejvýše jednou prodejnou v místní části obce pro prodejnu ve své místní části s nejvýše 700 obyvateli, přičemž z toho pro místní část o počtu obyvatel od 501 do 700 obyvatel mohou podat žádost pouze při průměrném maloobchodním obratu prodejny za poslední tři roky nižším než 4 000 000 Kč;
  • obec nebo město s počtem obyvatel nejvýše 4 000, které provozuje pojízdnou prodejnu zásobující jejich místní části s počtem obyvatel nejvýše 500, nebo svazek obcí, který provozuje pojízdnou prodejnu zásobující členské obce s nejvýše 500 obyvateli.
 • Pro dotační titul 3: svazek obcí, mikroregion a Místní akční skupina (MAS).
 • Pro dotační titul 4: obec s počtem obyvatel nejvýše 2 000.
 • Pro dotační titul 5: 
  • obec do 2 000 obyvatel či jiná právnická osoba s majetkovou účastí obce,
  • majitelé a provozovatelé firem a obchodů (subjekt zapsaný v obchodním rejstříku, jehož předmětem podnikání je zprostředkování obchodu a služeb), kteří provozují, případně budou provozovat, poštu Partner v obci do 2 000 obyvatel,
  • poskytovatelé služeb (subjekt podnikající na základě živnostenského oprávnění pod oborem činnosti č. 47 – Zprostředkování obchodu a služeb), kteří provozují, případně budou provozovat, poštu Partner v obci do 2 000 obyvatel.
 • Pro dotační titul 6 obec s počtem obyvatel nejvýše 2 000.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1: Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce.
 • Dotační titul 2: Prodejny.
 • Dotační titul 3: Projekty venkovských mikroregionů a Projekty rozvoje území MAS a podpora propagace regionálních produktů.
 • Dotační titul 4: Podpora komunálních traktorů.
 • Dotační titul 5: Podpora vzniku nebo provozu pošty Partner.
 • Dotační titul 6: Podpora samoobslužných poštovních boxů.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 — Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 1 000 000 Kč v běžném roce, přičemž procentní podíl dotace na celkových nákladech může činit v případě: 
  • obce do 100 obyvatel maximálně 100 % z celkových uznatelných výdajů,
  • obce od 100 do 300 obyvatel maximálně 60 % z celkových uznatelných výdajů,
  • obce od 300 obyvatel maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů,
  • obcí do 2 000 obyvatel, které mají pět a více místních částí, maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů a
  • obcí nad 2 000 obyvatel (místní část do 700 obyvatel) maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů.
 • Dotační titul 2 — Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit nejvýše 120 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 50 % z celkových uznatelných výdajů v roce, který předchází roku podání žádosti.
 • Dotační titul 3 — Projekty venkovských mikroregionů: 
   • Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 500 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 70 % z celkových uznatelných výdajů.
  • Projekty rozvoje území MAS a podpora propagace regionálních produktů: 
   • Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 200 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 70 % z celkových výdajů souvisejících s projekty rozvoje území MAS a podporou propagace regionálních produktů.
 • Dotační titul 4 —  Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 250 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 50 % z celkových uznatelných výdajů.
 • Dotační titul 5 — obcí do 2 000 obyvatel, které mají pět a více místních částí, maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů a 
   • obcí nad 2 000 obyvatel (místní část do 700 obyvatel) maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů.
   • Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 30 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci ve výši 50 % z celkových uznatelných výdajů souvisejících s provozem pošty Partner.
 • Dotační titul 6 — Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 60 000 Kč na jednorázové pořízení
  samoobslužného poštovního boxu, přičemž procentní podíl dotace na celkových nákladech činí 50 %.
 • Předpokládaná celková alokace finančních prostředků na Program obnovy venkova 2023+ dle střednědobého rozpočtového výhledu činí 66 000 000 Kč (z toho pro dotační titul 4 Podpora komunálních traktorů je finanční alokace 6 000 000 Kč). O přesné alokaci na Program obnovy venkova 2023+ rozhodne Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém zasedání při schválení rozpočtu. Pro soutěž Vesnice roku je dále vyhrazena částka 3 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotační titul 1 — Žadatel může v rámci dotačního titulu 1 podat pouze jednu žádost. V případě převisu žádostí bude maximální výše dotace všem žadatelům poměrně krácena.
 • Dotační titul 2 — Žadatel může v rámci dotačního titulu 2 podat pouze jednu žádost.
 • Dotační titul 3 — Žadatel může v rámci dotačního titulu 3 podat pouze jednu žádost. V případě převisu žádostí bude maximální výše dotace všem žadatelům poměrně krácena.
 • Dotační titul 4 — Žadatel může souběžně s dotačním titulem 4 podat žádost v dotačním titulu 2, 5 a 6.
 • Dotační titul 5 — Žadatel může v rámci dotačního titulu 5 podat pouze jednu žádost, a to v roce vzniku pošty Partner na vznik a provoz pošty Partner.
 • Dotační titul 6 — V případě, že je žadatelem obec, může souběžně s dotačním titulem 5 podat žádost v dotačním titulu 1
  nebo 4, 2 a 6.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

6 komentářů na “Program obnovy venkova Pardubického kraje”

 1. Milan Vacek

  Dobrý den,
  lze užít program pro obec cca 250 obyvatel:
  Dotační titul 1: Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku
  — Na pořízení objektu od soukromé osoby, která v objektu má záměr ubytovávat ve velkém objektu bývalého zájezdního hostince, který je ale kolaudován na objekt pro bydlení, větší množství osob ???
  — Poté tento objekt rekonstruovat na cca dvě bytové jednotky , kancelář se skladovým prostorem toto potom pronajímat třetím osobám
  — Odhadované částky: nákup nemovitostí je cca 750 000,- Kč lze financovat z dotace, rekonstrukce cca 5 mil Kč dle projektu a skutečného výběrového řízení , jaká výše dotace by mohla být poskytnuta ???
  Děkuji za odpověď.

  1. Mgr. Lucie Tomčíková

   Dobrý den,

   na nákup obecního majetku pro budoucí obecní byty je možné dotaci z Programu obnovy venkova využít. Výše dotace je však vzhledem k vysokému zájmu kolem 100 tis. Kč. Investici je nutné provést až v tom roce, pro kterou vám bude dotace schválena, tedy až v roce 2017. Rekonstrukce je také z daného programu podporována, ale opět ve stejném peněžním rozsahu. Obec však může podat pouze jednu žádost v daném dotačním titulu.
   Dotace na rekonstrukci bytu poskytuje také MMR, avšak musí se jednat o tzv. sociální byty, výše podpory je kolem 500 tis. Kč na jeden byt. Výzva na Podporované byty bývá vyhlašována na podzim.

   S pozdravem, LT

 2. Milan Andrlík

  Dobrý den
  Měli bychom zájem o dotaci na zasíťování stavebních pozemků ve vlastnictví obce. Velikost obce cca 330 obyvatel cena realizace cca 2 mil.Kč. Měli bychom šanci na nějakou dotaci dosáhnout. Představa: Program obnovy venkova Pardubického kraje — dotační titul 8.
  děkuji Andrlík

  1. Ing. Alžběta Klimešová

   Dobrý den,
   bohužel na zasíťování pozemku nejde Vámi uvedený dotační titul využít. Tento druh podpory poskytuje MMR prostřednictvím programu Podpora bydlení. Nicméně zmiňovaný program není v současné době otevřen. Podrobnější informace k poslední vyhlášené výzvě naleznete zde.

   S pozdravem, AK

 3. starosta Aleš Drahokoupil
  starosta Aleš Drahokoupil

  Dobrý den, měli bychom zájem o dotaci na opravu sálu místního pohostinství.Múžete mi zdělit, jestli na dotaci dosáhnem .Jedná se o dotace s Pardubického kraje na obnovu venkova.Předem děkuji za odpověd.

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   nejdříve bych se chtěla zeptat, kdo by byl žadatelem (komu nemovitost patří?) — obec?
   Pardubický kraj disponuje několika programy: připadá v úvahu Program obnovy a rozvoje venkova, Podpora cestovního ruchu. 

   Abych Vám mohla sdělit více informací, zda do programu spadáte či nikoliv, potřebuji znát tedy žadatele a o jakou výši podpory by se mělo jednat.

   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru