Přeskočit na obsah

Program obnovy venkova Pardubického kraje

Cílem dotačního programu je podpora území obcí a venkovských oblastí se sídlem v Pardubickém kraji.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání (příjem) žádostí je stanovena:

  • dotačního titulu 1 v termínu od 1. 12. do 31. 12. pro následující kalendářní rok,
  • v případě dotačního titulu 2 v termínu od 1. 1. do 31. 1. pro předcházející kalendářní rok,
  • v případě dotačního titulu 3 v termínu od 1. 12. do 31. 12. pro následující kalendářní rok,
  • v případě dotačního titulu 4 v termínu od 1. 12. do 31. 12. pro následující kalendářní rok.

Příjemci podpory:

 • Pro dotační titul 1: obec s počtem obyvatel nejvýše 2 000.
 • Pro dotační titul 2: 
  • obec s počtem obyvatel nejvýše 700 a zároveň s nejvýše jednou prodejnou na území obce, přičemž z toho obce o počtu obyvatel od 501 do 700 mohou podat žádost pouze při průměrném maloobchodním obratu prodejny za poslední tři roky nižším než 4 000 000 Kč;
  • obec nebo město s počtem obyvatel nejvýše 4 000 a zároveň s nejvýše jednou prodejnou v místní části obce pro prodejnu ve své místní části s nejvýše 700 obyvateli, přičemž z toho pro místní část o počtu obyvatel od 501 do 700 obyvatel mohou podat žádost pouze při průměrném maloobchodním obratu prodejny za poslední tři roky nižším než 4 000 000 Kč;
  • obec nebo město s počtem obyvatel nejvýše 4 000, které provozuje pojízdnou prodejnu zásobující jejich místní části s počtem obyvatel nejvýše 500, nebo svazek obcí, který provozuje pojízdnou prodejnu zásobující členské obce s nejvýše 500 obyvateli.
 • Pro dotační titul 3: svazek obcí, mikroregion a Místní akční skupina (MAS).
 • Pro dotační titul 4: obec s počtem obyvatel nejvýše 2 000.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1: Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání obce.
 • Dotační titul 2: Prodejny.
 • Dotační titul 3: Projekty venkovských mikroregionů a Projekty rozvoje území MAS a podpora propagace regionálních produktů.
 • Dotační titul 4: Podpora komunálních traktorů.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1 — Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 1 000 000 Kč v běžném roce, přičemž procentní podíl dotace na celkových nákladech může činit v případě: 
  • obce do 100 obyvatel maximálně 100 % z celkových uznatelných výdajů,
  • obce od 100 do 300 obyvatel maximálně 60 % z celkových uznatelných výdajů,
  • obce od 300 obyvatel maximálně 50 % z celkových uznatelných výdajů.
 • Dotační titul 2 —  Maximální výše dotace v jednotlivém případě smí činit nejvýše 120 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 50 % z celkových uznatelných výdajů v roce, který předchází roku podání žádosti.
 • Dotační titul 3 — Projekty venkovských mikroregionů: 
   • Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 500 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 70 % z celkových uznatelných výdajů.
  • Projekty rozvoje území MAS a podpora propagace regionálních produktů: 
   • Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 200 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 70 % z celkových výdajů souvisejících s projekty rozvoje území MAS a podporou propagace regionálních produktů.
 • Dotační titul 4 —  Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit nejvýše 250 000 Kč, na tento účel lze poskytnout dotaci maximálně ve výši 50 % z celkových uznatelných výdajů.
 • Předpokládaná celková alokace finančních prostředků na Program obnovy venkova dle střednědobého rozpočtového výhledu činí cca 50 000 000 až 65 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotační titul 1 — Žadatel může v rámci dotačního titulu 1 podat pouze jednu žádost. V případě převisu žádostí bude maximální výše dotace všem žadatelům poměrně krácena.
 • Dotační titul 2 — Žadatel může v rámci dotačního titulu 2 podat pouze jednu žádost.
 • Dotační titul 3 — Žadatel může v rámci dotačního titulu 3 podat pouze jednu žádost. V případě převisu žádostí bude maximální výše dotace všem žadatelům poměrně krácena.
 • Žadatel může v rámci dotačního titulu 4 podat pouze jednu žádost. Pokud žadatel podá žádost v dotačním titulu 4, je vyloučeno současně podat žádost v dotačním titulu 1.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

6 komentářů na “Program obnovy venkova Pardubického kraje”

 1. Dobrý den,
  lze užít program pro obec cca 250 obyvatel:
  Dotační titul 1: Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku
  — Na pořízení objektu od soukromé osoby, která v objektu má záměr ubytovávat ve velkém objektu bývalého zájezdního hostince, který je ale kolaudován na objekt pro bydlení, větší množství osob ???
  — Poté tento objekt rekonstruovat na cca dvě bytové jednotky , kancelář se skladovým prostorem toto potom pronajímat třetím osobám
  — Odhadované částky: nákup nemovitostí je cca 750 000,- Kč lze financovat z dotace, rekonstrukce cca 5 mil Kč dle projektu a skutečného výběrového řízení , jaká výše dotace by mohla být poskytnuta ???
  Děkuji za odpověď.

  1. Dobrý den,

   na nákup obecního majetku pro budoucí obecní byty je možné dotaci z Programu obnovy venkova využít. Výše dotace je však vzhledem k vysokému zájmu kolem 100 tis. Kč. Investici je nutné provést až v tom roce, pro kterou vám bude dotace schválena, tedy až v roce 2017. Rekonstrukce je také z daného programu podporována, ale opět ve stejném peněžním rozsahu. Obec však může podat pouze jednu žádost v daném dotačním titulu.
   Dotace na rekonstrukci bytu poskytuje také MMR, avšak musí se jednat o tzv. sociální byty, výše podpory je kolem 500 tis. Kč na jeden byt. Výzva na Podporované byty bývá vyhlašována na podzim.

   S pozdravem, LT

 2. Dobrý den
  Měli bychom zájem o dotaci na zasíťování stavebních pozemků ve vlastnictví obce. Velikost obce cca 330 obyvatel cena realizace cca 2 mil.Kč. Měli bychom šanci na nějakou dotaci dosáhnout. Představa: Program obnovy venkova Pardubického kraje — dotační titul 8.
  děkuji Andrlík

  1. Dobrý den,
   bohužel na zasíťování pozemku nejde Vámi uvedený dotační titul využít. Tento druh podpory poskytuje MMR prostřednictvím programu Podpora bydlení. Nicméně zmiňovaný program není v současné době otevřen. Podrobnější informace k poslední vyhlášené výzvě naleznete zde.

   S pozdravem, AK

 3. starosta Aleš Drahokoupil

  Dobrý den, měli bychom zájem o dotaci na opravu sálu místního pohostinství.Múžete mi zdělit, jestli na dotaci dosáhnem .Jedná se o dotace s Pardubického kraje na obnovu venkova.Předem děkuji za odpověd.

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   nejdříve bych se chtěla zeptat, kdo by byl žadatelem (komu nemovitost patří?) — obec?
   Pardubický kraj disponuje několika programy: připadá v úvahu Program obnovy a rozvoje venkova, Podpora cestovního ruchu. 

   Abych Vám mohla sdělit více informací, zda do programu spadáte či nikoliv, potřebuji znát tedy žadatele a o jakou výši podpory by se mělo jednat.

   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru