Přeskočit na obsah

Program obnovy venkova Ústeckého kraje

Dotace jsou poskytovány na podporu organizačních a ekonomických podmínek k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství.

Příjem žádostí:

 • Předkládání projektů od 11. června 2021 do 12. července 2021.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem dotace může být pouze obec (veřejnoprávní korporace) v Ústeckém kraji.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Obnova a rozvoj venkovské zástavby:
 • Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních pamětihodností.
 • Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví obce a pořízení a obnovu vybavení a techniky. 
  • střediska volného času (v žádosti budou uvedeny pravidelné volnočasové aktivity, které se zde odehrávají),
  • obecní úřady,
  • požární nádrže.
 • 2. Chodníky a místní komunikace:
 • Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti provozu na nich. V rámci této oblasti podpory budou podporovány: 
  • • opravy a výstavba chodníků a místních komunikací vyjma nových rozvojových ploch,
  • • opravy mostků a propustků na místních komunikacích,
  • • veřejné osvětlení – pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů NN.
 • 3. Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady:
 • Cílem této oblasti podpory je zlepšení stavu zeleně v obcích do 600 obyvatel. V rámci opatření bude podpořena údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně v intravilánu obce, 
  • • údržba veřejných prostranství a výsadba zeleně v intravilánu obce.
 • 4. Administrace projektové žádosti a dokumentace pro získání dotace:
 • Cílem této oblasti podpory je administrace projektových žádostí do evropských a národních fondů v obcích do 1000 obyvatel, přednost budou mít obce do 600 obyvatel. V rámci opatření bude podpořeno zpracování projektových žádostí pro získání dotace.
 • 5. Soutěž „Moje obec – můj domov“
 • Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit činnost malých obcí v Ústeckém kraji při řešení vzhledu obce (intravilánu) za období od 01/2020 do 10/2021. Nominace do soutěže proběhne vyplněním elektronického formuláře.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace je stanovena na 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace se podle oblasti podpory: 
  • Oblast podpory 1 max. 250 000 Kč.
  • Oblast podpory 2 max. 350 000 Kč.
  • Oblast podpory 3 max. 100 000 Kč.
  • Oblast podpory 4 max.   50 000 Kč.
  • Oblast podpory 5 max. 100 000 Kč.
 • Intenzita podpory:
  • Oblast 1 — 2 u obcí 
   • do 500 obyvatel 70 % ,
   • 501 — 1000 obyvatel 60 %,
   • 1 001 a více obyvatel 40 %,
  • oblast 3 u obcí do 600 obyvatel 70 %,
  • oblast 4 u obcí do 1000 obyvatel 50 %,
  • oblast 5 do 2000 tisíc obyvatel 100 %.

Specifika a omezení:

 • Výzva je pouze pro Ústecký kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru