Přeskočit na obsah

Program obnovy venkova v Královéhradeckém kraji

Dotace na zajištění realizace a obnovu prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu, pro zlepšení prostředí obce, prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 07. 12. 2022 (8:00 hod.) do 25. 01. 2023 (14:00 hod.)

Příjemci podpory:

 • Obec na území Královéhradeckého kraje, která měla k 31. 12. 2021 méně než 3 000 obyvatel (počet obyvatel dle ČSÚ), která neobdržela v roce 2022 dotaci z dotačního programu 22POVU1 Programu obnovy venkova; Pro účel 2 musí být knihovna zároveň zapojena do systému regionálních funkcí knihoven Královéhradeckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura: 
  • Pořízení, obnova, opravy a údržba občanské vybavenosti (včetně školních zahrad a místních knihoven), místních komunikací, technické a dopravní infrastruktury, komplexní úprava veřejných prostranství.
 • 2. Modernizace prostorového vybavení knihoven: 
  • Obnova vnitřního mobiliáře knihoven, modernizace vnitřních a vnějších prostor a vybavení (součástí mohou být i drobné stavební úpravy).
 • 3. Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží: 
  • Zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu, pro zlepšení prostředí obce, prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci.
 • 4. Nakládání s odpady: 
  • Předcházení vzniku odpadů, snižování měrné produkce odpadů zvýšením účinnosti odděleného sběru a materiálového využití odpadů (projekční příprava či realizace opatření a aktivit v oblasti odpadového hospodářství obcí vycházející z příslušné legislativy a prováděcích předpisů v oblasti nakládání s komunálními odpady a směřující k naplnění cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje na léta 2016–2025).

Forma a výše podpory:

 • 1. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 150 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 200 000 Kč.
 • 2. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • 3. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • 4. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 50  — 70 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru