Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program obnovy venkova v Královéhradeckém kraji

church-3037050__340
Share Button

Dotace na zajištění realizace a obnovu prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu, pro zlepšení prostředí obce, prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 12. 2021 (8:00 hod.) do 31. 01. 2022 (14:00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Obec na území Královéhradeckého kraje, která měla k 31. 12. 2020 méně než 3 000 obyvatel (počet obyvatel dle ČSÚ), která neobdržela v roce 2021 dotaci z dotačního programu 21POVU1 Programu obnovy venkova

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura:
  • Pořízení, obnova, opravy a údržba občanské vybavenosti (včetně školních zahrad a místních knihoven), místních komunikací, technické a dopravní infrastruktury, komplexní úprava veřejných prostranství.
 • 2. Obnova památkového fondu:
  • Stavební obnova nemovitých národních kulturních památek, nemovitých kulturních památek a staveb umístěných v památkové rezervaci nebo památkové zóně.
  • Restaurování movitých památek a umělecko-řemeslných děl prohlášených za kulturní památku či národní kulturní památku.
  • Podpora památek místního charakteru.
 • 3. Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží:
  • Zajištění realizace a obnovy prostor pro akumulaci povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu, pro zlepšení prostředí obce, prostřednictvím zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dokumentace skutečného provedení stavby, zjednodušené dokumentace nebo na realizaci obnovy stávajících vodních nádrží v katastru žadatele o dotaci.
 • 4. Nakládání s odpady:
  • Předcházení vzniku odpadů, snižování měrné produkce odpadů zvýšením účinnosti odděleného sběru a materiálového využití odpadů (projekční příprava či realizace opatření a aktivit v oblasti odpadového hospodářství obcí vycházející z příslušné legislativy a prováděcích předpisů v oblasti nakládání s komunálními odpady a směřující k naplnění cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje na léta 2016–2025).

Forma a výše podpory:

 • 1. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 200 000 Kč.
 • 2. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • 3. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • 4. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 50  – 70 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>