Přeskočit na obsah

Program obnovy venkova v Libereckém kraji

Dotace na obnovu a údržbu technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na úpravu veřejných prostranství, podporu vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově mohou získat venkovské obce, svazky obcí, spolky a obecně prospěšné společnosti. 

Příjem žádosti:

 • Lhůta pro podání žádosti o dotaci je od 22. 1. 2024 do 16. 2. 2024, do 14.00 hod.

Příjemci podpory:

 • DT 1, 2, 3, 4, 9: venkovské obce v LK definované v Programu rozvoje LK 2014–2020 (Obec, městys, město v územním obvodu LK ).
 • DT 6, 7: svazek obcí v územním obvodu LKK, který nebyl zřízen pouze za jedním účelem a existuje minimálně po dobu 3 let a s minimálním počtem členských obcí 5 a výše.

Typy podporovaných projektů:

 • Obnova a údržba technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství, podpora vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově: 
  • DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
  • DT 2 – komplexní úprava návsí a náměstí.
  • DT 3 – obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady.
  • DT 4 – oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť.
  • DT 6 – projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice.
  • DT 7 – integrované projekty venkovských mikroregionů.
  • DT 9 – válečné hroby.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu: 
  • 22 000 000 Kč pro DT 1–4 a 9.
  • 6 350 000 Kč pro DT 6 a 7.

Specifika a omezení:

 • Termín realizace aktivit je od 1. 1. 2024 – 30. 9. 2025.
 • Realizovat projekt lze pouze na území Libereckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru