Přeskočit na obsah

Program „Podpora nákupu půdy“

Dotace na pořízení zemědělské půdy jako primárního výrobního prostředku zemědělských prvovýrobců mohou získat malé a střední podniky, které splňují podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis. Podpora je poskytována na podnikatelský záměr, jímž se rozumí nákup pozemků, v rámci vyhlášeného investičního programu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s.

Příjem žádostí:

 • Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 31. 3. 2019.

Příjemci podpory:

 • Osoby, které jsou zemědělskými podnikateli ve smyslu § 420, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2e zákona č. 252/1997 Sb.,o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 85/2004 Sb.
 • Zároveň jsou zemědělskými prvovýrobci.
 • Malé a střední podniky.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace části úroků z úvěru podnikatelským subjektům v oblasti zemědělství.
 • Dotace na nákup pozemků.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše Podpory je korunový (Kč) ekvivalent částky až 15 000 EUR.
 • Maximální procentní sazba podpory je 5 %, přičemž podpora bude poskytována jen na splátky úvěru uhrazené žadatelem.
 • Maximální výše podporovaného úvěru může být 10 mil. Kč.
 • Úrokové zatížení Příjemce podpory plynoucí z Úvěru musí činit minimálně 0,5 % p.a.
 • Úvěr poskytnutý žadateli na nákup nestátní zemědělské půdy na který má být poskytována podpora nesmí být nižší než 100 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém došlo k podání žádosti, dosahovat příjmů ze zemědělské výroby, z činností v oblasti zpracování produkce ze zemědělské výroby dotací z veřejných zdrojů a dalších plnění alespoň 25% celkových příjmů a dále uvedených příjmů dosahovat po dobu platnosti a účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory.
 • Žadatel se musí zavázat k hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě po dobu, kdy PGRLF, a.s. poskytuje podporu v rámci tohoto programu, minimálně však po dobu pěti let.
 • Nakoupená půda nesmí být předmětem smluvního převodu (např. prodeje či darování) ani pronájmu po celou dobu trvání smluvního vztahu s PGRLF, a.s. bez jeho předchozího písemného souhlasu.
 • Žadatel musí splňovat podmínky pro poskytnutí podpory v režimu de minimis dle Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů.
 • Žadatel nesmí být podnikem v obtížích.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7705”]
Zdroj

8 komentářů na “Program „Podpora nákupu půdy“”

 1. Rostislav

  Dobrý den,měl bych zájem o uvedenou podporu,chápu účel podpory(úrokové zatížení úvěru).
  Jen asi nesplňuji podmínku 25%,mám mladé meruňkové sady a ty mě ještě žádný příjem nepřináší.
  Děkuji.Zdravím RČ

 2. Ludmila

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala jestli existuje nějaká možnost získání dotace na nákup pozemku. Jsem zaměstnaná v jiném oboru než zemědělství, ale už několik let mě láká mít menší farmu, pěstovat sezonní zeleninu,pár koz a ovcí. Nyní jsem si vyhlédla pozemek na kraji menšího města na Moravě, ale v bance mi peníze nepůjčí — je mi 54 let. Nějaké peníze bych sehnala, asi polovinu. Předpokládám, že bych musela nejdříve pracovat a zároveň “zemědělčit”.
  Existuje i na to nějaký projekt?
  Děkuji

  1. Kateřina Čočková

   Dobrý den,
   nákup půdy podporuje Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Není to dotace jako taková, ale je poskytována na část úroků z úvěru. Více informací ZDE.
   Dotací na nákup půdy můžete získat z Programu rozvoje venkova v rámci podpory Zahájení činnosti mladých zemědělských podnikatelů. Musíte začínat se zemědělskou činností poprvé (je zapotřebí mít živnostenské oprávnění) a mít do 40-ti let. Pak můžete o tuto podporu zažádat. Výše podpory je 45.000 €.
   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.
   S pozdravem, KČ

 3. Roman

  Dobrý den,
  mám zájem o konzultaci, případně vyřízení dotace na nákup
  zemědělské půdy.
  Děkuji za bližší informace.
  S pozdravem Roman Herodek,Obora Mlýn

  1. Radka Běhávková

   Dobrý den,
   na nákup zemědělské půdy se v minulosti vztahovala dotace Zahájení činnosti mladých zemědělců (osoba do 40 let zahajující zemědělskou činnost poprvé) v Programu rozvoje venkova.
   Jinak Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podporuje nákup zemědělské půdy formou dotace na část úroků z úvěru. Více info ZDE.
   S pozdravem, RB

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru