Přeskočit na obsah

Program podpory aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v Pardubickém kraji

Program je zaměřen na podporu souboru činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • Zapsaný spolek.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Církevní právnická osoba.
 • Ústav (zřízený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu souboru činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem jejich sociálního začlenění a dále působí jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení.
 • Podporovanými aktivitami jsou veškeré činnosti sociálního charakteru, jež nejsou taxativně vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, např. dobrovolnictví, integrace sociálně vyloučených osob do společnosti včetně cizinců a příslušníků národnostních a etnických menšin, pracovní uplatnění pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, práce s rizikovou mládeží, pomoc osobám v krizi, prevence kriminální činnosti, podpora multikulturních aktivit, podpora vzdělanosti cizinců a příslušníků národnostních a etnických menšin, prevence užívání drog, podpora zvyšování kvality péče, podpora pečujících osob.
 • V rámci protidrogové politiky jsou podporovány tyto aktivity: programy zaměřené na léčbu uživatelů legálních drog, vzdělávání v oblasti prevence užívání drog, mapování drogové scény. V rámci prevence kriminality jsou podporovány tyto aktivity: probační programy, programy sekundární a terciární prevence kriminality dětí a mladých dospělých, přímá práce s delikventní a predelikventní mládeží, programy zaměřené na přímou práci s recidivisty.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných na tento program: 4 363 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 5 000 Kč, maximální výše 750 000 Kč na projekt.
 • Finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 % celkových uznatelných nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • V rámci vyhlášeného programu může jeden žadatel podat i více žádostí na podporu různých aktivit.
 • Projekt musí být realizován na území Pardubického kraje. Doba realizace projektu je v období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru