Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

shutterstock_154069466.jpg
Share Button

Dotace na podporu činnosti zaměřené na udržení aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje, jako součást plnění povinnosti podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 11. 11. 2021 do 2. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin nejméně jeden rok.

Typy podporovaných projektů:

 • Umělecké aktivity s národnostní tématikou:
  • festivaly a přehlídky regionálního významu,
  • významné koncerty a představení.
 • Kulturně – vzdělávací a výchovné aktivity:
  • multikulturní a integrační výchovně – vzdělávací aktivity,
  • odborné semináře, konference a přednášky s národnostní tématikou,
  • podpora aktivit zaměřených na připomenutí událostí historického významu ve vztahu k národnostním menšinám.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 80 000 Kč.
 • Dotace maximálně 70 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje. Tato podmínka se netýká účasti zástupců národnostních menšin na pietních aktech určených k uctění památky příslušníků národnostních menšin na území České republiky.
 • Realizace projektu bude zahájena nejdříve ode dne 1. 1. 2022, projekt bude ukončen nejpozději do 31. 12. 2022.
 • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dvě žádosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>