Přeskočit na obsah

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Dotace na podporu činnosti zaměřené na udržení aktivit a tradic příslušníků národnostních menšin, které realizují organizace vykonávající činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících na území kraje, jako součást plnění povinnosti podle § 1 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 6. 11. 2023 do 24. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin nejméně jeden rok.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních projektů zaměřených na: 
  • na podporu vzdělávacích programů v oblasti národnostních menšin,
  • na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže (činnost výtvarná, taneční, dramatická, sportovní) v oblasti národnostních menšin,
  • na kulturní aktivity a akce národnostních menšin (mimo vydavatelské činnosti),
  • na podporu mimořádných kulturních akcí místního, regionálního i nadregionálního významu v oblasti národnostních menšin.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 80 000 Kč.
 • Dotace maximálně 70 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje. Tato podmínka se netýká účasti zástupců národnostních menšin na pietních aktech určených k uctění památky příslušníků národnostních menšin na území České republiky.
 • Doba realizace projektu je stanovena od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, tzn. že realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2024, projekt musí být ukončen nejpozději do 31. 12. 2024.
 • V rámci vyhlášeného dotačního programu je žadatel oprávněn předložit maximálně dvě žádosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru