Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji

shutterstock_45014305.jpg
Share Button

Dotace na podporu stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje, na jednoleté projekty spojené s hostováním stálého divadelního souboru či hudebního tělesa v různých místech Ústeckého kraje a pro svozy diváku na domácí scénu včetně zajištění on-line přenosů a audio/videozáznamů divadelních představení či koncertů pro veřejnost tak, aby byla pokryta poptávka a byla zabezpečená dostupnost kulturních služeb všem obyvatelům Ústeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 5. 2021 do 9. 6. 2021.

Příjemci podpory:

 • Profesionální divadelní a hudební umělecká tělesa a soubory sídlící a působící na území Ústeckého kraje a poskytující služby regionálního či nadregionálního rozsahu, s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Ústecký kraj.

Typy podporovaných aktivit:

 • Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje prostřednictvím Regionálního podpůrného fondu jsou určeny k podpoře stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje. Čerpání prostředků je určeno především k zajištění působení těchto organizací na území Ústeckého kraje (náklady spojené se zájezdovou činností na území kraje – ubytování, stravné, apod.), ale může být použito i k zajištění svozu diváků, posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólistů). Vyhotovení audio/videozáznamu či on-line přenosu představení/koncertu pro veřejnost.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných krajem na stanovený účel 7 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů projektu. 

Specifika a omezení:

 • Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých v kalendářním roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.
 • Žadatel musí naplňovat tyto podmínky:
  • působí na stálé scéně na území Ústeckého kraje (např. kamenné divadlo),
  • stálý zaměstnanci,
  • kontinuita umělecké činnosti nejméně po tři předcházející roky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>