Přeskočit na obsah

Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji

Cílem dotačního programu je podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů (hudby, tance, divadla, folklóru, uměleckých řemesel a výtvarného umění) pro občany Moravskoslezského kraje.

Příjem žádostí:

 • Termín podání žádosti o dotaci je od 6. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost v oblasti kultury.
 • Fyzické osoby vykonávající činnost v oblasti kultury.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem tohoto dotačního programu je podpora profesionálního i neprofesionálního umění ve formě kulturních aktivit a akcí místního a regionálního významu se zaměřením na: 
  • hudbu (koncerty, festivaly, soutěže, přehlídky),
  • tanec (festivaly, soutěže, přehlídky)
  • divadelní tvorbu (představení, festivaly, soutěže)
  • výtvarnou tvorbu (výstavy, soutěže, přehlídky, sympozia),
  • tradiční lidovou kulturu a řemesla.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt je 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 300 000 Kč.
 • Dotace maximálně 50 % z celkových uznatelných nákladů.

Specifikace a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru