Přeskočit na obsah

Program podpory bezbariérovosti v městě Pardubice

Dotace na projekty napomáhající odstraňování bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu ve městě Pardubice.

Příjem žádostí:

  • Projekty je možné předkládat od 18. 1. 2021, 05:00:00 hod. do 8. 2. 2021, 23:59:59 hod.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby, které poskytují služby nebo realizují předmětnou činnost pro širokou veřejnost na území statutárního města Pardubice.

Typy podporovaných projektů:

  • Poskytnutí finančních prostředků určených na zajištění pomoci a podpory osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace k užívání staveb a veřejného prostranství na území statutárního města Pardubice a ve kterých jsou poskytovány služby obyvatelům města, a na služby ve veřejném zájmu s ohledem na bezbariérovost.
  • Podpora může mít investiční i neinvestiční charakter a může být poskytnuta jak na stavební záměry na stavbách a veřejném prostranství v majetku statutárního města Pardubice, tak i na ty, které v jeho majetku nejsou.
  • A. Dotace na konzultační a poradenské služby v oblasti bezbariérovosti ve veřejném zájmu.
  • B. Dotace na stavební úpravy a pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem vyčleněných peněžních prostředků: 1 200 000 Kč.
  • Žadatel může požádat o pokrytí až 100 % nákladů.

Specifika a omezení:

  • Žadatel tak může na jeden projekt, akci nebo činnost požádat o dotaci u statutárního město Pardubice pouze z jednoho zdroje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru