Přeskočit na obsah

Program podpory bezbariérovosti v městě Pardubice

Dotace na projekty napomáhající odstraňování bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu ve městě Pardubice.

Příjem žádostí:

  • Projekty je možné předkládat od 20. ledna 2023; 05:00:00 hod. do 13. února 2023; 23:59:59 hod.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby, které poskytují služby nebo realizují předmětnou činnost pro širokou veřejnost na území statutárního města Pardubice.

Typy podporovaných projektů:

  • A. Dotace na konzultační a poradenské služby v oblasti bezbariérovosti ve veřejném zájmu.
  • B. Dotace na stavební úpravy a pořízení dlouhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem vyčleněných peněžních prostředků: 1 140 000 Kč.
  • Žadatel může požádat o pokrytí až 100 % nákladů.

Specifika a omezení:

  • Každá dotace musí být nejpozději do 31. 12. 2023 řádně vyúčtována, není-li ve smlouvě o poskytnutí dotace stanoveno jiné datum. Žadatel tak může na jeden projekt, akci nebo činnost požádat o dotaci u statutárního město Pardubice pouze z jednoho zdroje.
  • Každá dotace musí být nejpozději do 31. 12. 2023 řádně vyúčtována, není-li ve smlouvě o poskytnutí dotace stanoveno jiné datum.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru