Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory bezbariérovosti v Pardubickém kraji

help-164755__340
Share Button

Poskytování dotací z Programu podpory bezbariérovosti je poskytnutí finančních prostředků určených na zajištění pomoci a podpory osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace k užívání staveb a veřejného prostranství na území statutárního města Pardubice a ve kterých jsou poskytovány služby obyvatelům města, a na služby ve veřejném zájmu s ohledem na bezbariérovost.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 1. 2021 od 05:00:00 hod. do 8. 2. 2021 23:59:59 hod..

Příjemci podpory:

 • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace církve, církevní organizace, zařízení péče o děti do 3 let, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání:
  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek.
 • Infrastruktura pro zájmové, neformální vzdělávání:
  • přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>