Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích

shutterstock_49233355.jpg
Share Button

Dotace jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celoroční činnosti sportovních spolků.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádosti o dotaci probíhá od 2. 1. do 15. 1. 2021.

Příjemci podpory:

  • Dotace jsou určeny pro tělovýchovné a tělocvičné jednoty a sportovní kluby se sídlem v Litoměřicích.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zabezpečením celoroční činnosti sportovních spolků, a to:
    • Platby pronájmů, energie, nákup materiálů, sportovního náčiní, výbavy (vyjma dlouhodobého hmotného/nehmotného investičního majetku), pořádání turnajů, soutěží vč. nákupu věcných odměn a cen pro účastníky, účast na výcvikových táborech, tréninkových srazech, soutěžích vč. souvisejících personálních nákladů a ubytování, stravování, startovného, dopravného, cestovného a náklady na pohonné hmoty do vozidel, která jsou ve vlastnictví spolku, přepravujících osoby na sportovní akce, platby rozhodčím, soutěžně technické záležitosti (hostování a přestup hráčů), neinvestiční opravy (havárie), údržba vlastních sportovišť.
  • Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů – zabezpečení finanční podpory sportu.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem peněžních prostředků z rozpočtu města pro Program podpory činí í 3 600 tis. Kč.
  • Předložené žádosti o poskytnutí dotace vyhodnotí komise sportu při RM a o poskytnutí konkrétní výše dotace žadateli bude rozhodnuto Radou města, při žádostech o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč Zastupitelstvem města nejpozději do 31. 3. 2021.

Specifika a omezení:

  • Finanční vypořádání dotace bude provedeno příjemcem nejdéle do 15. 2. 2022.
  • Žádost o dotaci musí být zpracována na předepsaném formuláři.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>