Přeskočit na obsah

Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích

Dotace jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zabezpečením souvislé celoroční činnosti subjektu.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí je v termínu od 15. 1. do 21. 2. 2024.

Příjemci podpory:

  • Subjekty působící v oblasti KULTURY se sídlem v Litoměřicích.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace jsou určeny na úhradu nákladů spojených se zabezpečením souvislé celoroční činnosti subjektu, a to: honoráře expertů, pronájmy prostor, cestovné na vystoupení, nákup vybavení k činnosti.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních prostředků z rozpočtu města pro Program podpory činí 700 tis. Kč.
  • Předložené žádosti o poskytnutí dotace vyhodnotí komise kultury při RM a o poskytnutí konkrétní výše dotace žadateli bude rozhodnuto Radou města, při žádostech o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč Zastupitelstvem města nejpozději do 31. 5. 2024.

Specifika a omezení:

  • Dotace jsou určeny pouze na výdaje realizované v kalendářním roce 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru