Přeskočit na obsah

Program podpory cestovního ruchu v městě Pardubice

Dotace na zvýšení kvality existující infrastruktury nebo vytvořit zcela novou infrastrukturu umožňující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích.

Příjem žádostí:

  • Projekty je možné předkládat od 18. 1. 2021, 05:00:00 hod. do 8. 2. 2021, 23:59:59 hod.

Příjemci podpory:

  • Právnické i fyzické osoby činné v oblasti cestovního ruchu.

Typy podporovaných projektů:

  • Zvýšení kvality existující infrastruktury nebo vytvořit zcela novou infrastrukturu umožňující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích, a to především nezávisle na akcích, otevírací době turistických cílů, turistického informačního centra apod. (možnost žádat i na pořízení projektové dokumentace).
  • Rozšíření nabídky a zvýšení kvality služeb využívaných návštěvníky města zejména s přihlédnutím k potřebám individuálních a tzv. „bleisure“ turistů.
  • Rozšířit nabídku turistických atraktivit pro návštěvníky města, včetně drobných intervencí ve veřejném prostoru jasně identifikovatelných se stěžejními tématy turistické oblasti Pardubicko (např. budování cyklistické infrastruktury, projekty nebo produkty s koňskou tématikou, historií spojenou s Pernštejnskou érou, tradicí perníku, instalací vizuálně jasně identifikovatelného mobiliáře ve veřejném prostoru spojeného s akcí aktuálně pořádanou ve městě apod.).
  • Rozšířit využívání moderních technologií pro informování návštěvníků města, zážitkovou turistiku apod.

Forma a výše podpory:

  • O výši podpory rozhoduje zastupitelstvo města Pardubice.
  • Celková výše finančních prostředků poskytnutých formou individuálních dotací je limitována objemem finančních prostředků schválených v Programu podpory cestovního ruchu. Žádosti o individuální dotace jsou posuzovány jednotlivě a lze je poskytnout na účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace.
  • Poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele, přičemž maximální výše dotace je 75% celkových vynaložených nákladů projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru