Přeskočit na obsah

Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji 

Dotace na podporu organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 04. 01. 2024 do 25. 01. 2024.

Příjemci podpory:

  • Spolek,
  • ústav,
  • obecně prospěšná společnost.

Typy podporovaných aktivit:

  • A Podpora provozu a činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji.
  • B Rekondiční/edukační pobyty se zdravotním programem.
  • C Podpora vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci programu z rozpočtu Plzeňského kraje je 4 200 000 Kč.
  • Dotace může být přidělena až do výše 100 % nákladů, maximální ani minimální hranice není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Žadatelem může být pouze organizace, jejíž podíl osob zdravotně postižených a chronicky nemocných je v době podání žádosti o dotaci min. 50 % ze všech registrovaných členů organizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru