Přeskočit na obsah

Program podpory ekologické výchovy a osvěty v Pardubicích

Dotace na podporu aktivit dětí i dospělých v oblasti ekologické výchovy a osvěty, které jsou realizovány na území města Pardubic.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podat od 1. 2. 2023 do 19. 2. 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby zabývající se EVVO (Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta).

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora projektů ekologické výchovy a osvěty: 
  • A. Ekologická výchova jako rámcový program ve „škole v přírodě”, případně i jiné školní pobytové akce (školní výlet, výcvikový kurz ap.).
  • B. Zapojení do národní sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
  • C. Aktivní, či netradiční formy ekologické osvěty občanů města, zpřístupnění informací o stavu a vývoji životního prostředí pardubické veřejnosti.
  • D. Mimoškolní akce pro děti i mládež s využitím programů ekologické výchovy.
  • E. Školící akce ekologické výchovy pro učitele či vychovatele.
  • F. Ekologický chod školy či jiného výchovného zařízení.
  • G. Program ekologické výchovy pro děti či mládež v rámci běžné školní docházky.
  • H. Projekty ekologické výchovy se vztahem k regionu.
  • CH. Volné téma.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu ekologické výchovy a osvěty v roce 2023: 348 100 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Žadatel o dotaci může předložit v každém dotačním kole nejvýše 3 žádosti o poskytnutí dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru