Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji

shutterstock_156277586.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora aktivit právnických osob realizujících činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty výchovy k udržitelnému rozvoji v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 31. 03. 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, kterou je škola nebo školské zařízení se sídlem v Olomouckém kraji, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora environmentálních osvětových akcí zaměřených především k významným ekologickým dnům (Světový den životního prostředí, Den stromů, Den slunce, Mezinárodní den bez aut apod.) a k aktuálním problémům daného regionu.
 • Podpora realizace dlouhodobých (několikaměsíčních, celoročních) školních projektů EVVO.
 • Podpora spolupráce školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů škol.
 • Podpora vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky.
 • Podpora vytvoření environmentálních materiálů s ekovýchovnou tematikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, DVD aj.).
 • Podpora vybavení a úpravy přírodní učebny EVVO.
 • Podpora zhotovení, opravy, údržby a provozu terénních informačních zařízení včetně naučných stezek.
 • Podpora spolupráce školy s veřejností (obcí) v oblasti EVVO.

Forma a výše podpory:

 • Žadatelé mohou získat na jeden projekt minimální částku 10 000 Kč.
 • Žadatelé mohou získat na jeden projekt maximální částku 30 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního programu bude podána další žádost, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>