Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

medical-681119__340
Share Button

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány finanční prostředky na podporu poskytování sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Oblast sociálních služeb řešících protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji bude podporována v souladu se Strategií protidrogové politiky kraje na období let 2015-2020.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci je  od 31. 5. 2021 do 7. 6. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

 • Evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizace zřizované státem.

Typy podporovaných projektů:

 • PSDP 1/20 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence.
 • PSDP 2/20 Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské optimální síti sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností.
 • PSDP 3/20 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

 • PSDP 1/20 - Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 600 000 Kč.
 • PSDP 2/20 - Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč.
 • PSDP 3/20 - 
  • Maximální výše požadované dotace na sociální službu:
  • s ambulantní a terénní formou poskytování: počet přepočtených úvazků v přímé péči v Krajské základní síti sociálních služeb x 35 000 Kč
  • s pobytovou formou poskytování: počet lůžek zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb x 25 000 Kč
  • s kombinovanou formou poskytování: bude použita varianta dle převažující formy poskytování sociální služby.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.
 • Žadatel je oprávněn předložit v rámci každého jednotlivého dotačního titulu tohoto programu maximálně jednu žádost za organizaci v členění na jednotlivé sociální služby (identifikátory), přičemž nesmí žádat o dotaci na stejnou sociální službu ve více dotačních titulech.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>