Přeskočit na obsah

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje v Moravskoslezském kraji

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2022.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci je  od 13. 6. 2022 do 20. 6. 2022 včetně.

Příjemci podpory:

 • Evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace zřizované obcemi, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • PSDP 1/20 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence.
  PSDP 2/20 Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské optimální síti sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností.
  PSDP 3/20 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

 • PSDP 1/20 — Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 600 000 Kč.
 • PSDP 2/20 — Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč.
 • PSDP 3/20 — 
  • Maximální výše požadované dotace na sociální službu:
  • s ambulantní a terénní formou poskytování: počet přepočtených úvazků v přímé péči v Krajské síti sociálních služeb (se statusem “základní”) × 40 000 Kč,
  • s pobytovou formou poskytování: počet lůžek zařazených v Krajské síti sociálních služeb (se statusem “základní”) × 30 000 Kč,
  • s kombinovanou formou poskytování: bude použita varianta dle převažující formy poskytování sociální služby.

Specifika a omezení:

 • Sociální služba musí být poskytována minimálně do 31. 12. 2022.
 • Žadatel je oprávněn předložit v rámci každého jednotlivého dotačního titulu tohoto programu maximálně jednu žádost za organizaci v členění na jednotlivé sociální služby (identifikátory), přičemž nesmí žádat o dotaci na stejnou sociální službu ve více dotačních titulech.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru