Přeskočit na obsah

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje v Moravskoslezském kraji

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci je od 29. 5. 2023 do 5. 6. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Evidované právnické osoby, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • PSDP 1/23 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence (status zařazení do sítě “základní”).
 • PSDP 2/23  Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností (status zařazení do sítě “optimální”).
 • PSDP 3/23  Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb (status zařazení do sítě “základní”).

Forma a výše podpory:

 • PSDP 1/23 — Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 600 000 Kč.
 • PSDP 2/23 — Minimální výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč. Maximální výše poskytnuté dotace: 300 000 Kč.
 • PSDP 3/23 — Maximální výše požadované dotace na sociální službu: 
  • s ambulantní a terénní formou poskytování: počet přepočtených úvazků v přímé péči v Krajské síti sociálních služeb (se statusem “základní”) × 40 000 Kč,
  • s pobytovou formou poskytování: počet lůžek zařazených v Krajské síti sociálních služeb (se statusem “základní”) × 30 000 Kč,
  • s kombinovanou formou poskytování: bude použita varianta dle převažující formy poskytování sociální služby.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace jsou povinni projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.
 • Sociální služba musí být poskytována minimálně do 31. 12. 2023.
 • Žadatel je oprávněn předložit v rámci každého jednotlivého dotačního titulu tohoto programu maximálně jednu žádost za organizaci v členění na jednotlivé sociální služby (identifikátory), přičemž nesmí žádat o dotaci na stejnou sociální službu ve více dotačních titulech.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru