Přeskočit na obsah

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje v Moravskoslezském kraji

Dotace na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 27. 5. 2024 do 3. 6. 2024 včetně.

Příjemci podpory:

 • Evidované právnické osoby dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace zřizované obcemi, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Evidované právnické osoby, spolky, pobočné spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, které poskytují sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • PSDP 1/24 Dofinancování běžného provozu sociálních služeb v oblasti protidrogové prevence (status zařazení do sítě “základní”).
 • PSDP 2/24 Podpora sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností (status zařazení do sítě “optimální”).
 • PSDP 3/24 Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb (status zařazení do sítě “základní”).

Forma a výše podpory:

 • PSDP 1/24 — Minimální výše požadované dotace na sociální službu: 50 000 Kč, Maximální výše: 600 000 Kč.
 • PSDP 2/24 — Minimální výše požadované dotace na sociální službu: 50 000 Kč, Maximální výše: 300 000 Kč.
 • PSDP 3/24  — Maximální výše požadované dotace na sociální službu: s ambulantní a terénní formou poskytování: počet přepočtených úvazků v přímé péči v Krajské síti sociálních služeb (se statusem “základní”) × 40 000 Kč, s pobytovou formou poskytování: počet lůžek zařazených v Krajské síti sociálních služeb (se statusem “základní”) × 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Sociální služba musí být poskytována minimálně do 31. 12. 2024.
 • Příjemci dotace jsou povinni projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru