Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji

shutterstock_90430603.jpg
Share Button

Dotace na podporu veřejných kulturních služeb, které spočívají ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví regionu veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu:
  • Podpora dlouhodobých projektů (jednoletých a dvouletých) od 18. 01. 2021 do 10. 02. 2021.
  • podpora jednorázových projektů konaných (01. 07. 2021 – 31. 12. 2021) – od  29. 03. 2021 do 19. 04. 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být neziskové organizace, fyzické osoby, právnické osoby, obce, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Podpora jednorázových projektů.
 • 2. Podpora dlouhodobých projektů.
 • 3. Podpora celoroční činnosti zájmových kulturních spolků.
 • 4. Podpora reprezentace města (výjezdy): a) v zahraničí, b) v tuzemsku.
 • 5. Podpora mladých talentů.
 • 6. Mikrogranty na podporu jednorázových projektů (maximální výše požadované i přidělené výše dotace je 15 000 Kč na jeden projekt).
 • 7. Podávání žádostí o dotaci dle vyhlášených témat.

Forma a výše podpory:

 • O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu kulturní komise příslušný orgán (rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu kulturní komise na poskytnutí dotace do 50 000 Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu komise na poskytnutí dotace ve výši nad 50 000 Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.
 • Maximální výše dotace může činit 80 % z celkových vynaložených nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>