Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji

shutterstock_45014305.jpg
Share Button

Dotace na podporu kultury a zachování kulturního dědictví v Pardubickém kraji, zejména s ohledem na vytváření příznivých podmínek pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování kulturních potřeb občanů kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat v termínu od 3. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • Podprogram 1 - Podprogram A i B: a. neziskové subjekty (obecně prospěšné společnosti, spolky, kluby aj.), fyzické osoby, obce do 3000 obyvatel a jimi zřizované příspěvkové organizace (za ně vždy žádá jejich zřizovatel); b. právnické osoby, obce nad 3000 obyvatel a jimi zřizované příspěvkové organizace (za ně vždy žádá jejich zřizovatel), dobrovolné svazky obcí.
 • Podprogram 2 - Podprogram A1, A2 Fyzické a právnické osoby zaměřené na činnost v oblasti ochrany, prezentace a popularizace movitého kulturního dědictví (sbírkotvornou činnost) na území Pardubického kraje spravující sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy (dále jen CES) vedená Ministerstvem kultury ČR. Za příspěvkové organizace zřizované městy a obcemi žádá vždy jejich zřizovatel. b. Podprogram B Fyzické a právnické osoby prezentující historické a kulturní dědictví na území Pardubického kraje, které nespravují sbírky zapsané v CES.
 • Podprogram 3 - Podprogram A, B: Vlastník kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, která se nachází na území Pardubického kraje. Podprogram C: Vlastník objektu či pozemku, na němž se tento objekt nachází, popřípadě jiné osoby na základě plné moci udělené vlastníky těchto objektů či pozemků.
 • Podprogram 4 -Právnické a fyzické osoby činné v oblasti kultury, vlastníci kulturních památek, evidovaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
 • Podprogram 5 – Příspěvkové organizace v oblasti kultury zřizované poskytovatelem.
 • Podprogram 6 - Východočeské divadlo Pardubice. Komorní filharmonie Pardubice.

Typy podporovaných projektů:

 • Podprogram 1 – Podpora kulturních aktivit.
 • Podprogram 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií.
 • Podprogram 3 – Podpora památkové péče.
 • Podprogram 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury a památkové péče.
 • Podprogram 5 – Příspěvky na provoz, investiční příspěvky a návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným Pardubickým krajem.
 • Podprogram 6 – Podpora Východočeského divadla Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice.

Forma a výše podpory:

 • Intenzita podpory a spoluúčast žadatele je uvedena v jednotlivých podprogramech výzvy.

Specifika a omezení:

 • Z programu není poskytována podpora vydávání novin, časopisů, neperiodických publikací a hudebních nosičů zveřejňovaných v tištěné či elektronické podobě.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>