Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostrava v letech 2021 – 2024

shutterstock_139584668.jpg
Share Button

Cílem programu je podpora kultury a zachování kulturního dědictví a s tím související rozvoj veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava.

Příjem žádostí:

 •  Termín pro podání je od 21. 03. 2022 do 01. 04. 2022 do 13:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Příjemci podpory v rámci programu se mohou stát všechny subjekty, naplňují-li podmínky programu, a to bez ohledu na právní formu své existence, státní příslušnost či bydliště či sídlo (bydliště nebo sídlo příjemce není z hlediska poskytnutí dotace významné).

Typy podporovaných projektů:

 • Hudební a scénické umění (zahrnuje např. hudbu, tanec, balet, divadlo, operu, orchestry, cirkus; tento obor kultury zahrnuje také projekty, jako jsou např. hudební koncerty či představení, divadelní představení, festivaly).
 • Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti, s výjimkou periodického tisku (zahrnuje také např. autorská čtení, setkání s autory, besedy s vydavateli).
 • Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav (zahrnuje např. malířství, sochařství, řemesla, fotografii, užité umění, nová média; tento obor kultury zahrnuje také projekty, jako jsou výstavy, festivaly, výstavní činnosti, soutěže, tvůrčí dílny, rezidenční programy, sympozia, vydávání katalogů, publikace; program nepodporuje přímo nová média, nýbrž realizaci představení/performancí a výstav využívajících nástrojů nových médií).
 • Kulturně vzdělávací činnost (zahrnuje činnosti v oblasti kulturního a uměleckého vzdělávání, programy, jež mají zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví včetně činností využívajících nové technologie).
 • Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů (zahrnuje také zachování kulturního dědictví).
 • Audiovizuální díla (zahrnuje produkci audiovizuálních děl, přípravu produkce a distribuci).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt v rámci programu může činit 2 000 000 Eur.
 • Celková výše dotace poskytnuté na jeden projekt činit až 80% způsobilých nákladů projektu, a současně výše podpory nesmí přesáhnout částku, která je nezbytná k pokrytí provozních ztrát. Totéž platí rovněž pro podporu vydávání hudby a literatury, která ovšem nesmí z hlediska intenzity přesáhnout 70% způsobilých nákladů projektu dle článku 53 odst. 9 ONBV, dále pro podporu audiovizuálních děl, která nesmí přesáhnout 50% způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotace na kulturní projekty v rámci programu může být poskytnuta jako jednoletá anebo jako víceletá. Délka víceleté dotace se stanovuje na 4 roky a vyhlašuje se v roce 2020 pro období let 2021 – 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>