Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Program podpory kultury v Olomouckém kraji

shutterstock_90430603.jpg
Share Button

Olomoucký kraj vyhlašuje program Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji. Cílem je podpora a rozšíření hodnotných typů kulturních aktivit na území Olomouckého kraje nebo jinak propojených s krajem, které obohatí nabídku kulturního vyžití obyvatel.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci je stanovena ve dnech:
  • 2. kolo – 8. 6. 2020 do 19. 6. 2020.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba.
 • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Dobrovolné svazky obcí, jejichž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Jiná právnická osoba organizující či realizující kulturní aktivity související s Olomouckým krajem.
 • Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora a rozšíření kvalitních a hodnotných typů kulturních aktivit v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.
  • Podpora kulturních aktivit různých typů pořádaných fyzickými i právnickými osobami všech sociodemografických skupin obyvatel kraje zejména v následujících oblastech: pořádání kulturních akcí (např. koncerty či divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k výročím), podpora aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých sdružení, tvůrčí aktivity související s územím kraje, umělecká činnost místních autorů, výstavní a galerijní činnost, literární a audiovizuální tvorba, vydávání a překlady odborné a umělecké literatury, kulturní periodika, dokumentární díla zaměřená na kraj, historii, současnost a na jeho obyvatele, původní tvorba odrážející život v kraji, kulturně-vzdělávací činnost, mj. přednášky, workshopy, semináře a konference, reprezentace a propagace kraje, např. na kulturních akcích nadregionálního významu, celorepublikového charakteru nebo v zahraničí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše podpory může být až 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci jednoho kola vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>