Přeskočit na obsah

Program podpory kultury v Olomouckém kraji

Cílem dotačního programu je podpora rozvoje kulturního života obyvatel Olomouckého kraje ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje a Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci je stanovena ve dnech: 
  • V 1. kole je lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, je stanovena od 17. 1. 2022 do 28. 1. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak. Ve 2. kole je lhůta pro podání žádosti o dotace, včetně povinných příloh, stanovena od 13. 6. 2022 do 24. 6. 2022 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba.
 • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Dobrovolné svazky obcí, jejichž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Jiná právnická osoba organizující či realizující kulturní aktivity související s Olomouckým krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci dotačního programu bude možné žádat o poskytnutí dotace v následujících oblastech:
 • Významné akce Olomouckého kraje,
 • mimořádné a dlouhodobě realizované významné kulturní akce, které jsou zvlášť důležité pro rozvoj kultury v Olomouckém kraji.
 • Akce místního významu v obcích Olomouckého kraje,
 • akce společenského charakteru plesy, košty, degustace, módní přehlídky, poutě, stavění a kácení máje, sousedské setkání, výročí měst, obcí a spolků, hody, srazy rodáků z obce, pietní akce, aj.
 • Publikační, audio a audiovizuální projekty,
 • literatura a publicistika (periodická i neperiodická), hudební, filmová a audiovizuální tvorba, včetně ediční činnosti, radiové a rozhlasové projekty, tvorba podcastů a multimediální platformy.
 • Celoroční činnost v oblasti kultury,
 • podpora celoroční činnosti profesionálních i neprofesionálních kulturních a uměleckých subjektů, umělecká činnost místních autorů, výstavní a galerijní činnost, realizace rezidenčních pobytů.
 • Jiné kulturní aktivity a akce,
 • koncerty, divadelní a taneční představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, soutěže, sympozia, podpora řemesel, workshopy, přednášky, semináře, konference, aj.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 26 000 000 Kč.
 • Významné akce Olomouckého kraje. 
  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 300 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 1 000 000 Kč.
 • Akce místního významu v obcích Olomouckého kraje; akce společenského charakteru. 
  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 150 000 Kč.
 • Publikační, audio a audiovizuální projekty. 
  • Minimální výše dotace na jednu akci/činnost činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci/činnost činí 150 000 Kč.
 • Celoroční činnost v oblasti kultury. 
  • Minimální výše dotace na jednu činnost činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu činnost činí 500 000 Kč.
 • Jiné kulturní aktivity a akce. 
  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci jednoho kola vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru