Přeskočit na obsah

Program podpory kultury v Olomouckém kraji

Dotace na podporu realizace kulturních akcí/činností, které budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci je stanovena od 15. 1. 2024 do 26. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba.
 • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Dobrovolné svazky obcí, jejichž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Jiná právnická osoba organizující či realizující kulturní aktivity související s Olomouckým krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • V rámci dotačního programu bude možné žádat o poskytnutí dotace v následujících oblastech: 
  • A. Akce místního významu v obcích Olomouckého kraje; akce společenského charakteru: plesy, košty, degustace, módní přehlídky, poutě, stavění a kácení máje, sousedské setkání, výročí měst, obcí a spolků, hody, srazy rodáků z obce, pietní akce, aj.
  • B. Publikační, audio projekty: literatura a publicistika (periodická i neperiodická), hudební, filmová a audiovizuální tvorba, ediční činnost, radiové a rozhlasové projekty, tvorba podcastů.
  • C. Celoroční činnost v oblasti kultury podpora celoroční činnosti profesionálních i neprofesionálních kulturních a uměleckých subjektů, umělecká činnost místních autorů, výstavní a galerijní činnost, realizace rezidenčních pobytů .
  • D. Jiné kulturní aktivity a akce: koncerty, divadelní a taneční představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, soutěže, sympozia, podpora řemesel, workshopy, přednášky, semináře, konference, aj.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 23 990 000 Kč. 
 • A. Minimální výše dotace na jednu akci činí 10 000 Kč. Maximální výše dotace na jednu akci činí 1 50 000 Kč.
 • B. Minimální výše dotace na jednu akci/činnost činí 10 000 Kč. Maximální výše dotace na jednu akci/činnost činí 150 000 Kč.
 • C. Minimální výše dotace na jednu akci/činnost činí 10 000 Kč. Maximální výše dotace na jednu akci činí 500 000 Kč.
 •  D. Minimální výše dotace na jednu činnost činí 10 000 Kč. Maximální výše dotace na jednu činnost činí 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze dvě žádosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru