Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory kultury v Olomouckém kraji

shutterstock_90430603.jpg
Share Button

Cílem dotačního programu je podpora rozvoje kulturního života obyvatel Olomouckého kraje ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Dotační program vychází z Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje a Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021–2027.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotaci je stanovena ve dnech:
  • V 1. kole je lhůta pro podání žádostí o dotace, včetně povinných příloh, stanovena od 25. 1. 2021 do 5. 2. 2021 do 12:00 hodin.
  • Ve 2. kole je lhůta pro podání žádosti o dotace, včetně povinných příloh, stanovena od 7. 6. 2021 do 18. 6. 2021 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba.
 • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Dobrovolné svazky obcí, jejichž sídlo se nachází v územním obvodu Olomouckého kraje.
 • Jiná právnická osoba organizující či realizující kulturní aktivity související s Olomouckým krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora realizace kulturních akcí/činností, které budou realizovány v územním obvodu Olomouckého kraje, případně budou propagovat Olomoucký kraj mimo jeho územní působnost.

Forma a výše podpory:

 • Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 15 000 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše podpory může být až 50 % z celkových způsobilých nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci jednoho kola vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>