Přeskočit na obsah

Program podpory lokální ekonomiky v Královéhradeckém kraji

Dotace na rozvoj podnikání s důrazem na malé a střední podniky, vytváření zázemí a podmínek pro rozvoj podnikání.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 12. 2023, 8:00 do 10. 01. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

  • Živnostníci a drobní podnikatelé do 30 zaměstnanců. U účelu 2 s provozovnou v obci do 10 000 obyvatel. Držitelé platného certifikátu Regionální produkt nebo jiného certifikátu krajské úrovně, případně subjekty zapojené do kampaně Regiony sobě.

Typy podporovaných aktivit:

  • Tvorba nebo modernizace/redesign webových stránek.
  • Tvorba nebo modernizace on-line rezervačních systémů pro poskytovatele služeb.
  • Tvorba nebo redesign loga. Příprava a realizace kampaně/í na sociálních sítích, v tisku a/nebo v médiích apod.
  • Pořízení prezentačního stánku pro prodej a prezentaci regionálních produktů na trzích a regionálních akcích (včetně nezbytného vybavení stánku s ohledem na povahu poskytované služby či služeb) jako marketingového nástroje; případně pořízení vybavení do dočasných prodejních prostor (např. kóje v obchodních centrech apod.) pro sezónní prodej.

Forma a výše podpory:

  • Rozmezí dotace: 30 000 Kč – 50 000 Kč.
  • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu: 70 %.

Specifika a omezení:

  • Projekty realizované na území Královéhradeckého kraje.
  • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci do jednoho účelu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru