Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji

wheelchair-952183__340
Share Button

Účelem dotačního programu je finanční podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji v roce 2021.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 9. 12. 2020, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Spolek (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Ústav (podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 • Obecně prospěšná společnost (podle zákona č. 248/1995 Sb.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora provozu a činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji
  • Úhrada nákladů, které tyto organizace vynakládají v souvislosti se zajištěním svého provozu a činnosti.
 • B  Rekondiční/edukační pobyty se zdravotní programem
  • Pobytové akce – rekondiční/edukační pobyty, které umožňují žádajícím organizacím organizovat pro zdravotně postižené či chronicky nemocné péči mimo jejich domácí prostředí.
 • A.    Podpora vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných.
  • Podpora konání konkrétních vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit (mimo pobytových) sloužících potřebám zdravotně postižených nebo chronicky nemocných občanů.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na realizaci programu z rozpočtu Plzeňského kraje je 3 420 000 Kč.
 • Dotace může být přidělena až do výše 100% nákladů, maximální ani minimální hranice není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Poskytnutou dotaci lze čerpat v období do 31. 12. 2021. Dotaci lze použít na náklady vynaložené a předfinancované příjemcem na realizaci projektu či činnosti od 1. 1. 2021.
 • Žadatel může do tohoto Programu podat žádost o podporu svých registrovaných členů žijících na území Plzeňského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>