Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory „Pardubičtí tahouni“

shutterstock_45014305.jpg
Share Button

Cílem tohoto programu je podpořit projekty, které představují významnou součást kulturního a společenského života města, vykazují dlouhodobě vysokou úroveň a kvalitu a zároveň jsou v souladu se strategickými dokumenty města v dané oblasti (Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic, Koncepce cestovního ruchu).

Příjem žádostí:

  • Příjem žádostí do 16. 10. 2020.

Příjemce podpory:

  • Právnické i fyzické osoby vyvíjející aktivity v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora projektů, které představují významnou součást kulturního a společenského života města, vykazují dlouhodobě vysokou úroveň a kvalitu a zároveň jsou v souladu se strategickými dokumenty města v dané oblasti (Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic, Koncepce cestovního ruchu).

Forma a výše podpory:

  • O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu pracovní skupiny příslušný orgán (rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise na poskytnutí dotace do 50 000 Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu na poskytnutí dotace ve výši nad 50 000 Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.
  • Maximální výše dotace může činit 90 % z celkových vynaložených nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

  • Pro každý projekt bude podána samostatná žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>