Přeskočit na obsah

Program podpory projektů mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center v Plzeňském kraji

Dotace na projekty podporující prorodinné aktivity, které nejsou službami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na aktivity, které pomáhají rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, do které se dostávají celodenní péčí o dítě, mohou získat občanská sdružení, zájmová sdružení, církevní organizace a obecně prospěšné společnosti podporující činnost mateřských a rodičovských center. Mezigenerační projekty jsou zacílené na vzájemné obohacování generací předáváním znalostí, dovedností a zkušeností.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat v termínu od 11. dubna 2023 do 04. května 2023.

Příjemci podpory:

  • Spolek, pobočný spolek, ústav, církevní organizace a obecně prospěšná společnost provozující mezigenerační komunitní, mateřské a/nebo rodičovské centrum, případně jiná právnická osoba provozující mezigenerační komunitní, mateřské a/nebo rodičovské centrum.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty podporující prorodinné aktivity, které nejsou sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Mezigenerační projekty jsou zacílené na vzájemné obohacování generací předáváním znalostí, dovedností a zkušeností. 
  • Dále jde o podporu aktivit, které pomáhají rodičům s malými dětmi vyjít z izolace, do které se dostávají celodenní péčí o dítě.

Forma a výše podpory:

  • Rozpočet Plzeňského kraje na rok 2023 předpokládá na podporu mezigeneračních komunitních, mateřských a rodičovských center částku 1 000 000 Kč.
  • Dotaci v roce 2023 do výše 200 000 Kč schvaluje Rada Plzeňského kraje, dotaci v roce 2023 ve výši nad 200 000 Kč schvaluje Zastupitelstvo Plzeňského kraje.
  • Maximální výše dotace je 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Místem realizace je Plzeňský kraj.
  • Příjemce je oprávněn a současně povinen čerpat poskytnutou finanční dotaci do 31. 12. 2023. Dotace může být použita ke krytí nákladů předfinancovaných příjemcem v období od 1. 1. 2023.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru