Přeskočit na obsah

Program podpory projektů prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji

Dotace na  podporu realizace projektů prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji organizacemi, které prostřednictvím poskytovaných služeb sekundární či terciární prevence pomáhají na území kraje řešit problematiku závislostí a závislostního chování.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 4. 1. 2024, 0:00:01 do 25. 1. 2024, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Realizátoři projektů prevence v oblasti závislostí, kteří mají platnou certifikaci odborné způsobilosti adiktologických služeb uznávanou Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPZ) a podali si na rok 2024 žádost na RVKPZ o finanční podporu a prostřednictvím poskytovaných služeb sekundární či terciární prevence pomáhají na území kraje řešit problematiku závislostí a závislostního chování. 
 • Žadatelem dotace může být pouze subjekt, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je uveden v základní síti v platném střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji. 

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je vyhlášen s cílem podpory realizace projektů prevence v oblasti závislostí v Plzeňském kraji organizacemi, které prostřednictvím poskytovaných služeb sekundární či terciární prevence pomáhají na území kraje řešit problematiku závislostí a závislostního chování (předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání závislosti a závislostního chování u osob, které jsou již tímto jevem zasažené na sekundární úrovni a zmírněním následků problémového jevu tam, kde se již projevil na terciární úrovni). Jeho účelem je napomoci zabezpečení zdraví, ochrany a bezpečnosti jednotlivců, společnosti a majetku před zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami a dopady, které jsou se závislostí a závislostním chováním spojeny.
 • Podpora v rámci tohoto Programu se vztahuje pouze na základní činnosti poskytované v rámci příslušného druhu sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

 • Stanovené ukazatele finanční podpory:
  • Stanovené náklady na 1 úvazek pracovníka měsíčně.
   • Odborné sociální poradenství — 69 000 Kč/měsíc,
   • Terénní programy — 70 000 Kč/měsíc,
   • Kontaktní centra — 77 000 Kč/měsíc,
   • Služby následné péče (ambulantní forma) — 73 000 Kč/měsíc.
  • Stanovené náklady na 1 lůžko/den (popř. lůžko/noc).
   • Terapeutické komunity — 1 710 Kč/lůžko/den,
   • Služby následné péče (pobytová forma) — 635 Kč/lůžko/den,
  • Stanovená sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko/den (popř. lůžko/noc).
   • Terapeutické komunity — 280 Kč/lůžko/den.
   • Služby následné péče (pobytová forma) — 145 Kč/lůžko/den.
 • Následně bude přistoupeno k výpočtu reálné výše dotace, a to tak, že optimální výše dotace budou následně u všech služeb kráceny stejným způsobem, a to stejným procentuálním poměrem v závislosti na celkovém objemu finančních prostředků tohoto Programu, tj. 3 300 000 Kč, s tím, že reálný návrh výše dotace služby nesmí překročit výši požadavku uvedeného v žádosti poskytovatele služby o dotaci.

Specifika a omezení:

 • Poskytnutou dotaci je příjemce oprávněn a současně povinen čerpat do 31. 12. 2024. Dotaci lze použít na náklady vynaložené a předfinancované příjemcem na realizaci projektu od 1. 1. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru