Přeskočit na obsah

Program podpory reklamy a označování provozoven na území Městské památkové rezervace Litoměřice, jejího ochranného pásma a na nemovitých kulturních památkách

Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na zpracování reklamy a označování provozoven na nemovitostech, které se nachází na území Městské památkové rezervace Litoměřice nebo v ochranném památkovém pásmu Městské památkové rezervace Litoměřice nebo jsou nemovitými kulturními památkami, konkrétně na úhradu nákladů na projekt, architektonický /grafický návrh, výrobu a realizaci reklamy a označení provozovny.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnické nebo fyzické osoby, které mají provozovnu na území MPR Litoměřice, jejího ochranného pásma nebo v nemovité kulturní památce.

Typy podporovaných aktivit:

  • Kompenzace nákladů na zpracování reklamy a označování provozoven na nemovitostech, které se nachází na území Městské památkové rezervace Litoměřice nebo v ochranném památkovém pásmu Městské památkové rezervace Litoměřice nebo jsou nemovitými kulturními památkami, konkrétně na úhradu nákladů na projekt, architektonický /grafický návrh, výrobu a realizaci reklamy a označení provozovny.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem finančních příspěvků pro Program činí 50 000 Kč.
  • Dotace může tvořit maximálně 80 % nákladů projektu.
  • Max. výše dotace může činit 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Reklama a označování provozovny musí být realizováno v roce 2022.
  • Žadatel je oprávněn předložit jednu žádost na jednu provozovnu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru