Přeskočit na obsah

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo aktualizované znění Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2020.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 5. 3. do 5. 4. 2019.

Příjemci podpory:

 • Subjekt vykazující ekonomickou činnost bez ohledu na právní formu, nebo jejich seskupení, který působí na území Ústeckého kraje v prvovýrobě zemědělských produktů, resp. ve zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul č. 1: Investiční podpora do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou: 
  • Zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti podniku, přírodního prostředí nebo zlepšení hygienických podmínek.
  • Zlepšení přírodního prostředí nebo zlepšení hygienických podmínek nebo norem dobrých životních podmínek zvířat, pokud dotyčná investice jde nad rámec platných norem Unie.
  • Zřízení nebo zlepšení infrastruktury související s rozvojem a modernizací zemědělství, výstavbu, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku, odborného vzdělávání a získávání dovedností zemědělců a zaměstnanců v zemědělství.
 • Dotační titul č. 2: Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním na trh.
 • Dotační titul č. 3: Neinvestiční podpora na předávání znalostí, informační akce a poradenské služby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální poskytnutá částka je 5 000 Kč a maximální částka je 300 000 Kč.
 • Dotační titul č. 1: 40 % výše uznatelných nákladů.
 • Dotační titul č. 2: 40 % výše uznatelných nákladů.
 • Dotační titul č. 3: max. 100 % uznatelných nákladů (max. 1 500 € na poradenskou službu).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7711”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru