Přeskočit na obsah

Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje

Dotace na podporu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 2. 1. 2024 do 2. 2. 2024.

Příjemci podpory:

 • Subjekt (fyzická nebo právnická osoba) se sídlem v Ústeckém kraji anebo jeho pobočky působící v Ústeckém kraji a mající vlastní IČO. Dále žadatelem o dotaci je subjekt vykonávající ekonomickou činnost bez ohledu na právní formu nebo jejich seskupení, který působí na území Ústeckého kraje v prvovýrobě zemědělských produktů, resp. ve zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Typy podporovaných projektů:

 • Odbor životního prostředí a zemědělství vyzývá žadatele o dotaci pro oblasti podpory vymezené v Čl. 4 odst. 2 Programu: 
  • 1) Dotační titul č. 1: Investiční podpora do zemědělských hospodářství související se zemědělskou prvovýrobou,
  • 2) Dotační titul č. 2: Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním na trh.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků Programu: 11 000 000 Kč.
 • Minimální poskytnutá částka je 5 000 Kč a maximální částka je 300 000 Kč.
 • Dotační titul č. 1: 40 % výše uznatelných nákladů.
 • Dotační titul č. 2: 40 % výše uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Maximální termíny ukončení realizace projektu v roce, ve kterém bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace do 31. 10. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru