Přeskočit na obsah

Program podpory služeb sociální prevence pro rok 2015 ve městě Pardubice

Dotace z Programu podpory služeb sociální prevence pro rok 2015 mohou získat poskytovatelé sociálních služeb, mimo organizace zřizované obcemi, kraji nebo státem.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 25. 11. 2014.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, mimo organizace zřizované obcemi, krajem nebo státem: 
  • Působící na území města Pardubice.
  • Poskytující své služby pro občany města mimo území města.
  • Registrované sociální služby.
  • Neregistrované sociální služby, které vhodným způsobem doplňují sociální služby města Pardubice.

Typy podporovaných projektů:

 • Služby sociální prevence — služby, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby.

Forma a výše podpory:

 • Dotace, výše dle rozhodnutí Rady města Pardubice, případně Zastupitelstva města Pardubice.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout státním, krajským a obecním příspěvkovým organizacím.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru