Přeskočit na obsah

Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice

Dotační program byl vytvořen s cílem podpořit sociální a zdravotní aktivity pro občany města Litoměřice. Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět ke zlepšení života v této oblasti.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí je v termínu od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo právnická osoba (např. nezisková organizace nebo obecně prospěšná společnost, škola nebo školské zařízení či jiné organizace, sdružení a neformální skupiny prokazatelně nekomerčního charakteru).

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora sociální a zdravotní aktivity pro občany města Litoměřice. 
  • Materiálové náklady související s projektem — např. knihy, ceny do soutěží, občerstvení při akcích projektu, pomůcky projektu (např. IT, drobný hmotný investiční majetek).
  • Služby – např. cestovné, dopravné, ubytování, propagace, vstupné.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních příspěvků na dotační program činí 300 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je 20 000 Kč, tato částka však může tvořit maximálně 80 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou pro přidělení dotace je realizace projektu v roce 2022.
 • Žadatel může předložit nejvýše 1 projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru